logo facebook1-150x75

baner fly 1000x170

Opisz swoje wspomnienie - konkurs literacki

Zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami w ramach konkursu literackiego.

Każdy z nas nosi w sobie przeżycia, które na zawsze odmieniły jego los lub też w znaczący sposób wpłynęły na podjęcie życiowych decyzji. Zachęcamy seniorów do podzielenia się z innymi czytelnikami tym niezwykłymi momentami z ich życia. Zwycięskie prace będą wydane w formie e-booka i możliwe do wypożyczenia w bibliotece dla wszystkich chętnych.

Pamiętaj! Twoje wspomnienie może być bardzo cennym i wzruszającym doświadczeniem dla innych ludzi.

Warunki udziału w konkursie:

  • autor musi mieć ukończone 60 lat i adres zamieszkania na terenie Gdyni,
  • przesłanie na konkurs pracy prozatorskiej związanej z wybranym przez autora własnym wspomnieniem,
  • maksymalna objętość tekstu zgłaszanego do Konkursu to 8 stron formatu A4, zadrukowanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza,
  • dopuszcza się rękopis – maksymalna objętość tekstu to 16 stron formatu A4. Rękopisy nieczytelne nie zostaną uwzględnione,
  • tekst musi stanowić zamkniętą, spójną całość,
  • tekst musi być napisany w języku polskim i nie może być wcześniej publikowany,
  • osoba zgłaszająca tekst na Konkurs musi być jego jedynym autorem,
  • jedna osoba może zgłosić na Konkurs jeden tekst,
  • praca została dostarczona (osobiście lub drogą listowną – decyduje data stempla pocztowego) do siedziby Stowarzyszenia Ovum w terminie trwania konkursu tj. od dnia 5 sierpnia 2013 do 30 września 2013 roku.
  • zgłoszenie musi zawierać kartkę z danymi autora tekstu (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego, opcjonalnie adres e–mail) oraz Oświadczenie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Regulamin Konkursu i Oświadczenie do pobrania na stronie www.gdyniaczyta.pl lub do zapoznania się w filiach bibliotek na terenie Gdyni. Oświadczenie stanowiące załącznik można uzyskać również w siedzibie Stowarzyszenia Ovum.

Przewidujemy następujące nagrody w konkursie:

pierwsze trzy miejsca – e-czytniki firmy Prestigio,

wyróżnienia – nagrody książkowe.

Nagrodzone prace zostaną wydane w formie e-booka.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową , telefoniczną lub listownie.  

 

przycisk zmiany w planie3

Kalendarium Fundacji

kalendarium-fly

Godziny pracy biura

Biuro Fundacji czynne:
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-15.30

Adres Fundacji

ul. Świętojańska 36/2
81-372 Gdynia
KRS 0000424695     NIP 9581660753     REGON 221675037

Rachunek bankowy

BNP PARIBAS BANK
SWIFT PPABPLPKXXX
Wycieczki:  57 1750 0012 0000 0000 3558 5273
Ogólne:      69 1750 0012 0000 0000 3735 6956
Go to top