logo facebook1-150x75

baner fly 1000x170

Fundacja FLY rekomenduje...

Nasze projekty

Poznaj Polskę z Fundacją FLY

Czas trwania projektu: od 2012

Realizacja:

W 2012 i 2013 Fundacja zorganizowała cykl tygodniowych wycieczek służących poznaniu ludzi, kultury, historii, religii i przyrody wschodnich rejonów naszego kraju – Podlasia, Roztocza i Podkarpacia. W czterech wycieczkach udział wzięło 200 osób. Poznanie nieznanych zakątków kraju albo powrót do korzeni to dwa główne powody, dla których gdynianie, głównie starsi, podejmują trud tych wycieczek.

Czytaj więcej...

Klub Młodzieżowy FLY

 

Czas trwania projektu: od 2013 roku

Założenia:

Klub młodzieżowy FLY jest inicjatywą mającą na celu wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z niezamożnych rodzin przez organizację pomocy w nauce, regularne korepetycje, zajęcia pozalekcyjne i opiekę świetlicową. W ramach działalności klubu, zapraszamy młodzież do spędzenia czasu przez udział w zajęciach:  

Czytaj więcej...

Y's Men's Klub Gdynia

 


Czas trwania projektu:
 
od 2012 roku


Założenia: 
Z inicjatywy grupy seniorów we wrześniu 2012r. przy Fundacji FLY powołano do życia klub charytatywny Y’s Men’s Club Gdynia. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz gdyńskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pierwszą inicjatywą Klubu był udział w 21. Finale WOŚP. Dzięki zaangażowaniu jego członków zebrano ponad 12.000 zł. Kolejną inicjatywą jest organizacja sklepu charytatywnego „Z głębokiej szuflady”Dochód przeznaczony jest na działanie Klubu Młodzieżowego FLY.

Czytaj więcej...

Wycieczki edukacyjne z Fundacją FLY


Czas trwania projektu:
 
od 01.02.2014 do 31.12.2014


Założenia: 
Projekt dotyczy organizacji w 2014 roku siedmiu jednodniowych wycieczek edukacyjno-krajoznawczych po Pomorzu i Kaszubach dla grupy 336 gdyńskich seniorów: Celem projektu jest pokazanie piękna Pomorza, Słowińskiego Parku Narodowego, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, czy Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej oraz przepięknej Ziemi Kaszubskiej i Kociewskiej, rezerwaty przyrody, liczne pomniki przyrody, a także bezcenne obiekty kultury materialnej, zamki, muzea i skanseny.

Czytaj więcej...

2014 Aktywni dla siebie, aktywni dla innych

Czas trwania projektu: od 01.03.2013 do 31.12.2014

Założenia:

Projekt dot. organizacji zajęć i warszt. edukacyjnych, artystycznych, hobbystycznych, komputerowych oraz rekreacyjno-ruchowych dla osób starszych oraz stworzenie możliwości aktywnego udziału w kulturze (udział w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, wystawach, zwiedzaniu muzeów, wycieczki edukacyjne), w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia starszych mieszk. Gdyni przez zaktywizowanie ich do udziału w bogatej ofercie zajęć.

Czytaj więcej...

2013 Kosakowski Klub Seniora

Czas trwania projektu: od 15.08..2013 do 15.12.2013

Założenia:

Projekt dotyczy utworzenia Kosakowskiego Klubu Seniora i w jego ramach organizacji w 2013 roku (od września do grudnia) zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia przez aktywizację osób starszych - zorganizowanie oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat oraz przez włączenie do nowej, aktywnej społeczności.

Czytaj więcej...

2013 Ciągle Młodzi Gdynia

Czas trwania projektu: od 01.02.2013 do 31.12.2013

Założenia:

Projekt dotyczy organizacji w 2013 roku (od lutego do grudnia) zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych, mieszkańców Gdyni przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat oraz przez włączenie do nowej, aktywnej społeczności.

Czytaj więcej...

2013 Ciągle Młodzi (II edycja)

Czas trwania projektu: od 01.07.2013 do 31.12.2013

Założenia:

Projekt dotyczy organizacji zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych, mieszkańców Gdyni przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat.

Czytaj więcej...

2012-2013 Ciągle Młodzi (I edycja)

Czas trwania projektu: od 01.10.2012 do 30.06.2013

Założenia:

Projekt dotyczy organizacji w roku akademickim 2012/2013 zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych, mieszkańców Gdyni przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat.

Czytaj więcej...

Godziny pracy biura

Biuro Fundacji czynne:
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-19.00

Adres Fundacji

ul. Świętojańska 36/2
81-372 Gdynia
biuro@fundacjafly.pl

Fundacja FLY

KRS 0000424695
NIP 9581660753
REGON 221675037
Go to top