logo facebook1-150x75

baner fly 1000x170

O nas

Fundacja powstała z potrzeby serca w czerwcu 2012 roku., z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pierwszą grupą, na rzecz której działa Fundacja, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych. Naszym celem jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Działamy na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo. W zajęciach dla Seniorów uczestniczy ponad 1200 osób.

Drugą grupą, do której dociera Fundacja jest gdyńska młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, którą wspieramy poprzez przez organizację pomocy w nauce, regularnych korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i opieki świetlicowej w ramach Klubu Młodzieżowego. Fundusze na jego działanie pozyskujemy dzięki Sklepikowi Charytatywnemu oraz akcjom organizowanym przez Klub Charytatywny Y’s Men’s Club Gdynia. Klub Młodzieżowy FLY liczy 40 osób.

Naszą działalność opieramy na wolontariacie. Dzięki temu koszt udziału w zajęciach jest symboliczny. W Fundacji pracuje 140 wolontariuszy.

W ramach projektów stworzyliśmy:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY w Gdyni
 • Kosakowski Klub Seniora
 • Klub Młodzieżowy FLY
 • Y’s Men’s Club Gdynia
 • Sklep Charytatywny „Z głębokiej szuflady”
 • Gdyński IKS – miesięcznik o problematyce społecznej.  Informacje –Kultura - Społeczeństwo

 W zakresie działalności Fundacji znajduje się:

 • organizacja wszelkich form aktywności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.
 • prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, targów oraz innych form edukacji grupowej i indywidualnej.
 • organizacja wszelkich form aktywności z zakresu kultury i sztuki
 • organizacja wszelkich form aktywności z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa.
 • organizacja wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej, działalność wydawnicza, publikacje i wystąpienia publiczne.
 • współpraca z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji w kraju i zagranicą.
 • pozyskiwanie środków z funduszy prywatnych, rządowych, samorządowych, darowizn, dotacji, subwencji, grantów oraz innych przewidzianych prawem.

Projekty „Ciągle Młodzi”, „Ciągle Młodzi II” oraz „Aktywni dla siebie – aktywni dla innych”

Pierwszą grupą, na rzecz której Fundacja chce działać, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Wieloletnie doświadczenie osób kierujących Fundacją w pracy z seniorami owocuje organizacją bogatej oferty zajęć: wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, ruchowych, rozwijających pasje i zainteresowania oraz kursów komputerowych w ramach prowadzonego od października projektu „Ciągle Młodzi”. Działania projektu obejmują także organizację wyjść do teatru, kina, zabawy integracyjne oraz szkolenie wolontariuszy. Naszym celem jest aktywizacja osób starszych dla poprawy jakości i poziomu życia, oraz wykreowanie pozytywnej, aktywnej i zintegrowanej społeczności osób starszych. Naszą działalność opieramy na wolontariacie. Dzięki temu koszt udziału dla seniorów w zajęciach jest symboliczny. W projekcie uczestniczy ponad 1200 osób. Zajęcia prowadzi ponad ponad 60 wolontariuszy. Projekt dofinansowany jest przez MPiPS w ramach Rządowego Projektu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych oraz przez gminę miasta Gdynia. Projekt rozwija się i w 2014 roku kontynuowany jest pod tytułem „Aktywni dla siebie, aktywni dla innych”, dofinansowany w ramach Programu ASOS 2014-2020 przez MPiPS.

Y’s Men’s Club Gdynia

Z inicjatywy grupy seniorów we wrześniu 2012r. przy Fundacji FLY powołano do życia klub charytatywny Y’s Men’s Club Gdynia. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz gdyńskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pierwszą inicjatywą Klubu był udział w 21. Finale WOŚP. Dzięki zaangażowaniu jego członków zebrano ponad 12.000 zł. Kolejną inicjatywą jest organizacja sklepu charytatywnego „Z głębokiej szuflady”. W sklepie działającym w siedzibie Fundacji przy ul. Świętojańskiej 36/2 w Gdyni w co drugą, a od 9 maja 2015 - w każdą sobotę miesiąca sprzedawane są przedmioty ofiarowane przez mieszkańców – nowe lub w bardzo dobrym stanie, m.in.: bibeloty, dekoracje, zabawki, książki, przybory szkolne, artykuły gospodarstwa domowego, ozdoby, kosmetyki, naczynia, płyty CD i DVD… Dochód przeznaczony jest na działanie Klubu Młodzieżowego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej niezamożnej młodzieży przez organizację doraźnej pomocy w nauce, regularne korepetycje, zajęcia pozalekcyjne i opiekę świetlicową.

Kosakowski Klub Seniora

Kosakowski Klub Seniora to projekt prowadzony przez Fundację FLY dla mieszkańców gminy Kosakowa w wieku 55+. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu gminy Kosakowo. Swoje działanie rozpoczął 01.09.2013 roku, siedzibą Klubu jest Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie. Projekt ma na celu organizację czasu wolnego i integrację mieszkańców gminy w wieku powyżej 55 roku życia.

przycisk zmiany w planie3

Kalendarium Fundacji

kalendarium-fly

Godziny pracy biura

Biuro Fundacji czynne:
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30-15.30

Adres Fundacji

ul. Świętojańska 36/2
81-372 Gdynia
KRS 0000424695     NIP 9581660753     REGON 221675037

Rachunek bankowy

BNP PARIBAS BANK
SWIFT PPABPLPKXXX
Wycieczki:  57 1750 0012 0000 0000 3558 5273
Ogólne:      69 1750 0012 0000 0000 3735 6956
Go to top