1 czerwca rozpoczęły się specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń portowych, budowlanych, logistycznych i offshore (m.in. wózków widłowych, suwnic, żurawi, ciągników terminalowych), połączone z nauką branżowego języka polskiego.

Wśród uczestników pierwszej 10-osobowej grupy, większość stanowią panie.

Organizatorami szkoleń jest Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o (CNK) oraz Fundacja FLY. 

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym (ze wsparciem tłumacza), z perspektywą zatrudnienia w polskich i europejskich portach. CNK zapewni szkolenia i specjalistyczną bazę językową. CNK dysponuje symulatorami, szkoli wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość (VR i AR). 

Szkolenia są w całości sfinansowane przez Sponsorów z Polski i zagranicy. Oferta skierowana jest do kobiet i mężczyzn.

Oczywiście na bieżąco będziemy informować o kolejnych szkoleniach dla zainteresowanych Uchodźców.