Czas trwania projektu: 
od 2012 do 2017 roku

Założenia: 
Z inicjatywy grupy seniorów we wrześniu 2012r. przy Fundacji FLY powołano do życia klub charytatywny Y’s Men’s Club Gdynia. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz gdyńskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pierwszą inicjatywą Klubu był udział w 21. Finale WOŚP. Dzięki zaangażowaniu jego członków zebrano ponad 12.000 zł.

Kolejną inicjatywą jest organizacja sklepu charytatywnego „Z głębokiej szuflady”. Dochód przeznaczony jest na działanie Klubu Młodzieżowego FLY.

Klub liczył 17 osób. Spotkania odbywały się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.30 w siedzibie Fundacji. Uczestniczył aktywnie w działaniach ruchu Y's Men Region Denmark.