Informację tę kierujemy do uczestników wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej, którzy podczas wycieczki zechcą wziąć udział w wyborach prezydenckich 28 czerwca. W przypadku II tury głosowania, mogą być tym zainteresowani uczestnicy wycieczek Śląsk Opolski oraz Ziemia Szczecińska.

W przypadku zamiaru głosowania poza miejscem zamieszkania należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się na piśmie w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r

Urząd Miasta Gdyni  przygotował w tym celu specjalny punkt mieszczący się w hali Gdynia Arena (główne wejście nr 2) przy ul. Kazimierza Górskiego 8. Należy posiadać ze sobą dowód osobisty. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się osobiście za pokwitowaniem albo przez upoważnioną pisemnie osobę. 

Wniosek o wydania zaświadczenia oraz upoważnienie do odbioru przez drugą osobę można także pobrać TUTAJWięcej informacji na stronie miasta gdynia.pl

PS. Dopisywanie się na listę wyborców w innej gminie skutkuje koniecznością głosowania tam w I i II turze wyborów - dlatego zaświadczenie oprawie do głosowania poza miejscem zamieszkania jest lepszym rozwiązaniem i załatwia się sprawę na miejscu.