Z uwagi na okoliczności (ograniczenia w poruszaniu się związane z pandemią) Zarząd Fundacji 27.08.2020 roku podjął decyzję o zmianie terminu wycieczki Wieczne miasto Rzym i okolice na 19-25.04.2021. W związku ze zbyt mała liczbą chętnych o odwołaniu wycieczki  na Sardynię oraz Ukraina - podróż na kresy. Uczestników wycieczek będziemy informować o decyzji oraz możliwych rozwiązaniach.

Nadal obserwujemy sytuację, jeżeli chodzi o wycieczki do Gruzji, Jordanii i Ziemi Świętej. Na razie nie podejmujemy żadnych decyzji w tej sprawie - czekamy.