Wycieczka do Poznania zakończyła tegoroczny sezon turystyczny, który z wiadomych względów był wyjątkowy i, także dla Fundacji, bardzo trudny. Część osób postanowiła pojechać w nowym terminie, część osób zdecydowała się na vouchery, część zaś zawnioskowała o zwrot pieniędzy.

Aktualnie kończymy zwroty za marcową wycieczkę do Jordanii. Kolejno będziemy dokonywać zwroty za następne wycieczki.

1 października weszła w życie tzw. "druga tarcza turystyczna". Reguluje ona m.in. kwestię zwrotów za odwołane wycieczki. Powstał Turystyczny Fundusz Zwrotów, z którego turyści mogą otrzymać zwrot pieniędzy. Procedura wymaga złożenia wniosków przez biuro podróży i turystę (klienta). Fundusz, na zgodne wnioski turysty oraz biura podróży w ciągu 14 dni ma dokonać zwrotu pieniędzy. Biuro podróży musi wpłacić do TFZ 2,5% sumy, o którą ubiega się dla swoich klientów oraz 7,5% tytułem spłaty tej kwoty. Pozostała część (92,5%) rozłożona będzie na 72 raty. Pełna treść ustawy z 17 września 2020 r. znajduje się na http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/559_u.htm

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który jest operatorem TFZ, jeżeli umowa z biurem podróży (Organizatorem Turystyki) została zawarta przez organizatora zbiorowego (np. stowarzyszenie lub fundację dla swoich beneficjentów), to o zwrot musi wystąpić własnie organizator oraz biuro podróży. Oznacza to, że osoby, które zrezygnowały z wycieczek organizowanych przez Fundację FLY i dotąd nie otrzymały zwrotu, nie mogą składać wniosków o zwrot do TFZ.

Otrzymaliśmy informację, że niektóre osoby złożyły taki wniosek, ale jest on bezzasadny i nie będzie rozpatrywany przez UFG. Tak jak dotychczas, prosimy wszystkich o cierpliwość. Analizujemy sytuację, wszystkie aspekty nowej ustawy, jesteśmy w stałym kontakcie z UFG. Rozpatrujemy możliwość skorzystania z Turystycznego Funduszu Zwrotów i o naszej decyzji poinformujemy niebawem.

Zapewniamy, że wszyscy ubiegający się o zwrot pieniędzy, otrzymają go. Prosimy o cierpliwość. Prosimy także uważnie zapoznawać się z wszelkimi informacjami związanymi ze zwrotami i nie podejmowanie pochopnych kroków na podstawie tylko informacji medialnych. Zawsze służymy pomocą i jesteśmy po tej samej stronie!