Jak informowaliśmy wcześniej, Fundacja FLY 23.10.2020 złożyła wnioski do Turystycznego Funduszu Zwrotów o zwrot wpłat z tytułu niezrealizowania wycieczek w związku z pandemią. Nasze wnioski czekają na weryfikację i wypłatę i jest to niezależne od nas. Według ustawy, rozpatrzenie powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, ale ustawodawca zastrzegł, że w niektórych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 4 miesięcy... 

Na początku grudnia otrzymaliśmy przelew za dwa wnioski i środki te wypłaciliśmy zgodnie z terminem zwrotów kolejnym osobom. Z informacji zamieszczonych na stronie TFG oraz na dedykowanej infolinii dowiedzieliśmy się, że wnioski są systematycznie rozpatrywane, zaś w przypadku rozbieżności między wnioskiem złożonym przez podróżnego (w tym przypadku Fundację FLY), a biurem turystycznym (Fly Senior Travel) lub jeżeli wnioski wymagają uzupełnienia, odpowiednie informacje kierowane są do zainteresowanych. Do dzisiaj takich powiadomień nie otrzymaliśmy, więc jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie nasze wnioski zostaną rozpatrzone i otrzymamy pieniądze, aby zwrócić je zainteresowanym osobom. Pełna treść informacji TFZ znajduje się na https://tfg.ufg.pl/tresc/42/WNIOSKI_COVID_NOWE_INFORMACJE

Wiemy, że terminy niektórych zwrotów (14 + 180 dni) upłynęły, ale ponownie prosimy o cierpliwość. Wszyscy, którzy złożyli wnioski o zwrot, a nie zdecydowali się na zmianę terminu lub voucher, otrzymają swoje pieniądze. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za słowa wsparcia i zrozumienia trudnej dla wszystkich sytuacji.

Reasumując: jak tylko otrzymamy środki z Turystycznego Funduszu Zwrotów, niezwłocznie przekażemy je zainteresowanym osobom.