Spieszymy z powiadomieniem, iż w dnu 18.06 br odbędą się zebrania przed wycieczkami wg poniższego grafiku:

godz. 10.00 - Ziemia Szczecińska i Berlin;

godz. 11.00 - Sądecczyzna;

godz. 12.00 - Suwalszczyzna i Wilno;

godz. 13.00 - Świętokrzyskie Perły.

Zebrania na sali rekreacyjnej ul.Świętojańska 32