Warto zapisać, żeby nie zapomnieć :)

1. Suwalszczyzna i Wilno 12-17.07.22

ZEBRANIE:  15.06, godz.10.00

2. Szczecińskie i Berlin 17-22.07.22

ZEBRANIE: 15.06, godz.11.00

3. Górny Śląsk 18 - 23. 07.22

ZEBRANIE: 15.06, godz. 12.00

4. Szczecińskie i Berlin 24 - 29.07.22

ZEBRANIE: 11. 07, godz.10.00

5.  Świętokrzyskie Perły 25 - 30.07.22

ZEBRANIE: 11.07, godz.11.00

6. Sądecczyzna 05 - 10.08.22

ZEBRANIE: 11.07, godz.12.00