Z przyczyn niezależnych od nas, zmuszeni jesteśmy zmienić termin wycieczki jednodniowej "NA ZIEMI BYTOWSKIEJ".
Nowy termin wycieczki to 07.08.2023 (wycieczka pierwotnie miała odbyć się 19.04).
 
W najbliższych dniach poinformujemy telefonicznie Uczestników tej wycieczki o ww. zmianie terminu.