Żuławy Wiślane - tereny u ujścia Wisły, przez 5 tysięcy lat tworzone z osadów naniesionych przez kolejne wylewy rzeki. Osady te z czasem zamieniają się w urodzajne gleby, zwane madami. Wielkie prace melioracyjne podjęli zwłaszcza Holendrzy, przybywający tu od XIV wieku. W dużej mierze ich właśnie dziełem jest imponująca sieć kanałów i rowów, umocnionych groblami i wałami przeciwpowodziowymi. Żyjąc u ujścia największej z polskich rzek aż do 1945 roku, stworzyli oni odrębny obszar kulturowy. Szczególną grupę wśród osadników stanowili menonici. Trafili nad Wisłę w XVI wieku, gdy musieli opuścić rodzinną Fryzję, wskutek prześladowań religijnych.
Na trasie wycieczki znajdą się między innymi:
- Nowy Dwór Gdański - z racji swojego ulokowania w centrum Żuław Wiślanych nazywany bywa często “Stolicą Żuław”. W mieście zwiedzimy Muzeum Żuławskie. Prezentowane są tu wystawy poświęcone mieszkańcom regionu, jego historii i zwyczajom.
- Cyganek - mennonicko - ewangelicki Cmentarz Jedenastu Wsi, "Mały Holender" - dom podcieniowy z XVIII wieku, w którym serwowane są dania regionalne, gotycko - barokowy kościół grekokatolicki.
- Rybina, Chłodniewo - węzeł wodny i przystań, przepompownia, mosty zwodzone i obrotowy.
- Żuławki, Drewnica - wsie pełne pięknie zdobionych zabudowań drewnianych, stanowiące swoisty skansen budownictwa żuławskiego.
- Gdańska Głowa - śluza wybudowana w 1895 roku, która pozwala na żeglugę rzeką Szkarpawą i dodatkowo chroni Żuławy przed powodzią.

Warunki udziału w wycieczce:

  • Ukończony 55 rok życia
  • wypełnienie deklaracji uczestnictwa i wniesienie opłaty

Termin

  • 31.07.2020

Cena zawiera

  • Wszelkie koszty:
  • dojazd autokarem
  • wstępy do zwiedzanych obiektów
  • opiekę pilota z Fundacji
  • lokalnych przewodników
  • ubezpieczenie NNW

Cena

Dla posiadaczy legitymacji
Fundacji FLY: