Wycieczka samolotowa

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: krótka autokarowa wycieczka objazdowa po Moskwie. Plac Czerwony, sobór Kazański, cerkiew Wasyla Błogosławionego, Muzeum Historyczne, Główny Powszechny Dom Towarowy (GUM) - w XIX wieku znany pod nazwą Wierchnije Targowyje Riady, przejazd wybrzeżem Sofijskim (panorama Kremla z drugiej strony rzeki Moskwy), Worobiowe Wzgórza, cerkiew Chrystusa Zbawiciela. Przejazd do wybudowanego w 1524 roku klasztoru Nowodziewiczego, cmentarz No-wodziewiczy, na którym pochowani m.in. M. Bułhakow, M. Gogol, R. Gorbaczowa, W. Majakowski, B. Jelcyn i wiele innych znanych osobistości. Plac Teatralny (Teatr Wiel-ki, hotel „Metropol”). Kreml z soborami, Zbrojownia z kolekcją koron carskich, jajek Faberge i tronów carskich, Armata Carska (Car–puszka) i największy na świecie Dzwon Carski (Car–kołokoł). Dla chętnych wejście do Mauzoleum Lenina (nie zawsze jest możliwość wejścia). Zwiedzanie Galerii Trietiakowskiej – największego i zarazem najbardziej znaczącego zbioru sztuki rosyjskiej. Wizyta na najokazalszych stacjach moskiewskiego metra. Spacer słynnym Arbatem z pomnikiem B. Okudżawy. Ogólno-rosyjskie Centrum Wystawowe (największe centrum wystawiennicze na świecie) - popularnego miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Moskwy. Na tere-nie wystawy zachowało się wiele monumentalnych budowli w stylu socrealizmu np.: Zdobywców Kosmosu i Robotnik i Kołchoźniczka. Siergijew Polsad, religijne centrum Rosji. Zwiedzanie XIV wiecznego kompleksu Ławry Troicko-Siergijewskiej wpisanego na listę UNESCO. Główną cerkwią całego kompleksu jest sobór Świętej Trójcy, w którym znajdują się relikwie św. Sergiusza Radonieżskie-go. Powrót do Moskwy. Przejazd do. Przejazd na ulicę Arbat z pomnikiem B. Oku-dżawy - spacer - powrót do hotelu metrem. Obiadokolacja i nocleg. Kitaj Gorod z małymi cerkwiami, domem angielskim oraz domem rodziny Romano-wów, park Zarjadje – gdzie można podziwiać panoramę miasta z najnowszej plat-formy widokowej. Carycyno – spacer po zespole pałacowo parkowym, który wybudowała caryca Kata-rzyna II. Kołomienskoje - kolejny kompleks pałacowo-parkowy położony na obrze-żach Moskwy, gdzie zwiedzimy drewniany pałac cara Aleksego Michajłowicza.

UWAGA! Termin wyjazdu/powrotu może ulec zmianie. Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie lub przestawieniu.

Termin

 • 6 dni
  21.09 – 26.09.2020

Cena zawiera

 • Wszelkie koszty:
 • przelot samolotem
 • przejazd autokarem
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie (śniadania i obiadokolacje)
 • wstępy do zwiedzanych obiektów
 • opiekę pilota z Fundacji
 • lokalnych przewodników
 • ubezpieczenie NNW i KL

Cena

3.550 zł

Dla posiadaczy legitymacji
Fundacji FLY:

3.500 zł