Wycieczka autokarowa

GRODNO
Zwiedzanie miasta rozpocznie się od Starego Zamku. Rezydencja króla Stefana Batorego, który rozbudował zamek. W Grodnie odbywał się co trzeci Sejm Rzeczypospolitej. W latach panowania Stefana Batorego w Grodnie znajdowała się rezydencja królewska i druga stolica Rzeczypospolitej. Tutaj odbył się w 1793 roku tak zwany " Sejm Niemy ", który podpisał II rozbiór Polski. A w 1795 roku w Nowym Zamku ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August Poniatowski, podpisał akt abdykacji. Wieża straży pożarnej, gdzie codziennie gra trębacz. Zwiedzimy Pałac Chreptowiczów, w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Religii, Batorówkę, Bazylikę Katedralną Świętego Franciszka Ksawerego, pałac Sanguszków, kościół pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego, kościół Świętych Borysa i Gleba. Duża część miasta nazywa się «Gorodnica». Zobaczymy Pałac hrabiego Walickiego, szkołę muzyczną ("krzywa oficyna"), budynek lamusa z XVIII wieku, najstarszy teatr w Białorusi zbudowany w 1775 roku, zabudowania pałacowe na placu Tyzenhauza itd. Zajrzymy do domu, w którym mieszkała słynna pisarka Zofia Nałkowska i zwiedzimy Muzeum Literackie Zofii Nałkowskiej. Zobaczymy dom Elizy Orzeszkowej i zwiedzimy Muzeum E. Orzeszkowej. Po wycieczce po mieście na turystów czeka obiad w jednej z kawiarni, gdzie specjalnie dla nas podane zostaną dania kuchni białoruskiej.
«KANAŁ AUGUSTOWSKI». Twierdza Grodzieńska, Fort nr 2. Jest to jeden z najbardziej znanych fortów Twierdzy Grodzieńskiej. Zbudowano go, jak i pozostałe forty, w latach 1913-1915.
ŚWIACK. Zespół pałacowo-parkowy i pałac hrabiego Wołłowicza zbudowany w XVIII w. według projektu królewskiego architekta Giuseppe de Sacco dla starosty grodzieńskiego, magnata, hrabiego Wołłowicza.
SOPOĆKINIE. Obejrzymy jedną z głównych atrakcji miasteczka jaką jest Kościół.
Kanał znajduje się w obszarze chronionym przez UNESCO. Zobaczymy śluzę żeglugową "DĄBRÓWKA". Jej budową w latach 1825-1829 kierował kapitan inż. Arnold. Brzegi śluzy łączy most zwodzony, który jest napędzany, jak i w dawnych czasach, ręcznie. Zobaczymy także szlak wodny zwany kanałem Augustowskim.
BOHATYROWICZE, poznamy miejsca, w których rozgrywa się akcja powieści „Nad Niemnem”, w tym grób Jana i Cecylii.
LIDA – tutaj postój przy ruinach zamku księcia Giedymina, w murach którego rozgrywa się akcja „Grażyny” Mickiewicza.
W NOWOGRÓDKU zwiedzanie: dworku Muzeum A. Mickiewicza, pomnika i kopca, ruin zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościoła farnego - miejsca ślubu Władysława Jagiełły z Zofią Olszańską, a wiele lat później miejsca chrztu Adama Mickiewicza.
JEZIORO ŚWITEŹ podziwianie pięknego krajobrazu.
ZAOSIE – tu zobaczymy zrekonstruowany zespół dworski - miejsce urodzenia Adama Mickiewicza.
W NIEŚWIEŻU zwiedzimy: zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji Radziwiłłów (na liście UNESCO), kościół Bożego Ciała, Bramę Słucką i Ratusz.
W MIRZE - zwiedzanie zespołu zamkowo-parkowego z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi (wpisanego na listę UNESCO), rynku, kościoła św. Mikołaja, cerkwi, jesziwy, synagogi.
MIŃSK - tu zobaczymy najważniejsze zabytki stolicy Białorusi.

UWAGA! Termin wyjazdu/powrotu może ulec zmianie. Program jest ramowy (orientacyjny),
kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie.

Termin

 • 6 dni
  02.08 - 07.08.2020
  09.08 - 14.08.2020

Cena zawiera

 • Wszelkie koszty:
 • dojazd autokarem
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie (śniadania i obiadokolacje)
 • wstępy do zwiedzanych obiektów
 • opiekę pilota z Fundacji
 • lokalnych przewodników
 • ubezpieczenie NNW i KL

Cena

1.790 zł

Dla posiadaczy legitymacji
Fundacji FLY:

1.740 zł