Zarząd Fundacji uprzejmie informuje, że wszystkie zajęcie UTW pozostają zawieszone do wakacji. W związku z pandemią i długoterminowym zawieszeniem zajęć zarządza się, co następuje:

  1. Wszyscy uczestnicy zajęć zostają automatycznie zapisani na te same zajęcia w semestrze jesienno-zimowym 2020.
  2. Wszystkich uczestników zajęć semestru wiosenno-letniego 2020 zwalnia się z opłat wpisowych w semestrze jesienno-zimowym 2020 w zakresie zajęć, na które byli zapisani i uiścili opłaty w semestrze wiosenno-letnim.
  3. Istnieje możliwość zmiany wyboru zajęć bez dodatkowych opłat w miarę wolnych miejsc w grupach.
  4. Zapisy uzupełniające na dotychczasowe oraz nowe zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 31 sierpnia 2020 roku.