Podajemy daty "Gimnastyki mózgu" do końca II semestru (zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 10:00):
16.05, 23.05, 06.06