W środę 8 lutego z incjatywy YMCA Europe Mision in Poland w siedzibie Fundacji FLY odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Sekretarz Generalny YMCA Europe Juan Simoes Iglesias, członkowie Zarządu Fundacji FLY Dorota Kitowska i Radosław Daruk Adam Rychlik oraz osoby zainteresowane reaktywowaniem ruchu YMCA w Polsce. Celem spotkania było omówienie perspektyw działania oraz sformalizowania inicjatywy.

YMCA Europe Mision in Poland kontynuuje rozwój i koordynację różnych działań YMCA w Warszawie i Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy i ich integracji ze społeczeństwem polskim.