UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
przy Fundacji FLY w Gdyni

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna”.

 

 

404 BŁĄD

Łojojoj...

...chyba coś poszło nie tak...

 

 

 

Przepraszamy, nie można wyświetlić strony. Zapraszamy na stronę główną
Fundacji FLY

Sorry, the page could not be displayed. Please visit the home page
Fundacja FLY

 

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH I VOUCHERÓW

I. Warunki nabywania i korzystania z Karty/Vouchera

 1. Niniejszy regulamin ustala warunki nabywania i korzystania z:
  - Kart Podarunkowych,
  - Voucherów Turystyczny
  - Voucherów Rehabilitacyjnych
  realizowanych przez Fundację Fly
 1. Wystawcą w/w jest Fundacja Fly, ul. Świętojańska 36/2; 81-372 Gdynia
 2. Karta Podarunkowa– będąca własnością Wystawcy i wydana na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydana na dowolną kwotę, ważna w terminie określonym na zakupionej Karcie. Kartą Podarunkową można opłacać dowolne zajęcia realizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji Fly.
 3. Voucher Turystyczny - będący własnością Wystawcy i wydany na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydany na dowolną kwotę, ważny w terminie określonym na zakupionym Voucherze. Voucherem Turystycznym można opłacać dowolne wycieczki organizowane przez Fundację Fly. W/w voucher można również spożytkować wykupując albumy ze zrealizowanych wycieczek.
 4. Voucher Rehabilitacyjny - będący własnością Wystawcy i wydany na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydany na dowolną kwotę, ważny w terminie określonym na zakupionym Voucherze. Voucherem Rehabilitacyjnym można opłacać zabiegi wykonywane wyłącznie w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly.

II. Sposób nabycia Karty/Vouchera

 1. Kartę Podarunkową/Voucher Turystyczny można nabyć w biurze Fundacji Fly na ul. Świętojańskiej 36/2; 81-372 Gdynia;
 2. Voucher Rehabilitacyjny można nabyć w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly na ul. Świętojańskiej 32/13, 81-372 Gdynia.
 3. Nie jest możliwym uiszczenie opłaty za nowo wydawaną Kartę/Voucher za pośrednictwem innej Karty czy Vouchera.
 4. Karta/Voucher nie podlega zwrotowi .
 5. Karta/Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Saldo nie podlega oprocentowaniu.
 7. Saldo danej Karty nie może być powiększane.
 8. Kartę/Voucher można zmówić również drogą elektroniczną i telefoniczną opłacając jej wartość na konto Fundacji Fly BNP Paribas Bank Polska SA nr 69 1750 0012 0000 0000 3735 6956. Po zaksięgowaniu środków na koncie Fundacji Fly klient drogą telefoniczną lub mailową zostanie poinformowany o możliwości jej odbioru. Dane Fundacji są powielone pod niniejszym regulaminem.

III. Sposób zapłaty Kartą/Voucherem

 1. Płatność przy użyciu Karty/Vouchera następuje poprzez okazanie w/w w chwili zapłaty za usługę/towar.
 2. W przypadku zapłaty Kartą, Saldo zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za usługę/towar.
 3. W przypadku gdy cena usług/towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w placówce.
 4. W przypadku gdy cena usług/towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie/Voucherze kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo pozostaje na Karcie/Voucherze.

IV. Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy

 1. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty/Vouchera innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty/Vouchera przez osoby nieupoważnione.
 2. Klient może sprawdzić Saldo w odpowiedniej placówce Fundacji Fly.
 3. Klient jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty/Vouchera.
 4. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

V. Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy

 1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą/Voucherem w przypadku gdy:
  - Upłynął termin ważności Karty/Vouchera;
  - Saldo na Karcie/Voucherze wynosi 0 zł;
  - Otrzymał on wiarygodną informację, że Klient wszedł w posiadanie Karty/Vouchera w sposób bezprawny;
  - Poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta/Voucher została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;
 1. Uszkodzenia Karty/Vouchera, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności danych o Saldzie.
 2. W przypadkach wskazanych w pkt. V. 1 Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie/Voucherze kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez Klienta Saldo przepada.
 3. Wystawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart/Voucherów. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart/Voucherów.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych/Voucherów winny być zgłaszane pisemnie w biurze Fundacji Fly bądź listownie na adres korespondencyjny Wystawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Ochrona danych

 1. Wystawca przetwarza, z zastrzeżeniem dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Karty/Vouchera.
 2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wystawcę zgodnie z przepisami Ustawy z 10.05.2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych.
 3. Dodatkowo na adres poczty elektronicznej Nabywcy mogą być wysyłane informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 344), pochodzące od Wystawcy.
 4. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Fundacja FLY
Gdynia, ul. Świętojańska 36/2
Tel. 693-99-60-88, 517-383-828.
E-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly
Gdynia, ul. Świętojańska 32/13
Tel. 798-179-942.
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BNP Paribas Bank Polska SA nr 69 1750 0012 0000 0000 3735 6956

 Regulamin obowiązuje od 18.11.2020

Karta Podarunkowa

Podaruj bliskiej Ci osobie wspaniałe towarzystwo, pasjonujące spotkania, ciekawe zajęcia... Karta podarunkowa na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY w Gdyni to wybór z ponad 150 propozycji
wykładów, lektoratów, warsztatów, zajęć artystycznych i rekreacyjno-ruchowych. To aktywność i zdrowie..

 • opłacasz dowolną liczbę zajęć
 • opłacasz dowolną liczbę semestrów
 • osoba obdarowana wybiera zajęcia
 • okres ważności karty do ustalenia
 • już od 40 zł

Voucher Rehabilitacyjny

Podaruj sobie albo komuś bliskiemu zdrowie w naszym Centrum Rehabilitacji... Voucher na dowolne zabiegi rehabilitacyjne: masaże lecznicze, relaksacyjne, terapie indywidualne, kinezyterapię, laseroterapię, czy taping... Uwolnimy od dolegliwości bólowych, przywrócimy radość życia...

 • opłacasz dowolną liczbę zabiegów
 • opłacasz dowolny rodzaj zabiegów
 • osoba obdarowana wybiera zabiegi
 • okres ważności vouchera do ustalenia
 • już od 50 zł

Voucher Turystyczny

Podaruj komuś bliskiemu podróż marzeń. Może to być krótki wypad jednodniowy. Może to być wycieczka weekendowa - poznajemy ciekawe miejsca w Polsce. Możesz wybrać tygodniową eskapadę w najpiękniejsze regiony Polski albo świata. Zawsze w świetnym towarzystwie i pod znakomitą opieką.

 • wpłacasz dowolną kwotę
 • osoba obdarowana wybiera wycieczkę
 • Cena wycieczki zawiera wszelkie koszty
 • okres ważności vouchera do ustalenia
 • już od 90 zł

Jak zamówić?

W naszych biurach

Biuro Fundacji FLY
ul. Świętojańska 36/2
81-372 Gdynia
Centrum Rehabilitacji
ul. Świętojańska 32/13
81-372 Gdynia

Telefonicznie 

Biuro Fundacji FLY
+48 693 99 60 88
+48 517 38 38 28
Centrum Rehabilitacji
+48 798 17 99 42

Mailowo

Biuro Fundacji FLY
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Rehabilitacji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin kart i voucherów 

USTALENIA WSTĘPNE

 1.  Organizatorem konkursu jest Fundacja Fly z siedzibą w Gdyni;
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. Przedmiotem konkursu jest praca tekstowa dotycząca noworocznych marzeń.
 3. Autor najlepszej prac otrzyma nagrodę w postaci Vouchera Rehabilitacyjnego do wykorzystania w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly na kwotę 100zł i plecak na miejskie wycieczki z nagrodami niespodziankami. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrodzona praca zostanie wydrukowana w miesięczniku Gdyński IKS oraz na łamach mediów internetowych Fundacji FLY po wcześniejszej korekcji przez upoważnionego redaktora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 ZASADY KONKURSU

 1.  Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Ostateczny termin nadsyłania prac to 15.12.2020
 2. Do konkursu przyjmowane są prace pisane prozą w dowolnej konwencji literackiej (opowiadanie, list itp.) o objętości do 1 strony A4, napisane w języku polskim i dotąd niepublikowane.
 3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.fundacjafly.pl i www.facebook.com/FundacjaFly w dniu 21.12.2020r.
 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

WYSYŁANIE PRAC

 1.  Pracę konkursową można nadsyłać:
  drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@fundacjafly;
  osobiście do skrzynki na listy przy drzwiach biura Fundacji FLY w Gdyni, ul. Świętojańska 36/2, I piętro – w kopercie z dopiskiem KONKURS „Marzenia do spełnienia”.
 2. Do pracy konkursowej bezwzględnie należy dołączyć oświadczenie:
  „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. Artykuł jest mojego autorstwa, a wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatną publikację artykułu przekazanego redakcji Fundacji Fly w miesięczniku Gdyński  IKS oraz na łamach www i funpage’u Fundacji.”
 3. Czytelne dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w mailu bądź pod zgodą na publikację załączoną w tej samej kopercie do konkursowej treści - są to dane obowiązkowe.

 JURY KONKURSU

 1.  Radosław Daruk – Prezes Fundacji Fly;
 2. Dorota Kitowska – Redaktor Naczelna miesięcznika „Gdyński IKS”;
 3. Irena Majkowska – redaktor i korektor miesięcznika „Gdyński IKS”;
 4. Sławomira Tomaszewska – promocja i reklama Fundacja Fly.

 SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane są przez Jury.
 2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i emocjonalna, samodzielność i oryginalność.
 3. Oceny prac są niejawne.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2020 r. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię, nazwisko) autora zwycięskiej pracy.
 5. Laureat zostanie również powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Batik

Wanda Frąckowska

Batik to bardzo stara technika zdobienia tkanin (jedwab, bawełna, len). Inspiracją dla wielu współczesnych twórców są batiki z Sumatry, Jawy , Bali. Do Europy dotarł dzięki angielskim i holenderskim importerom kolonialnym w XVII wieku, chociaż pierwsze ślady to fragmenty tkanin pochodzące ze starożytnych, egipskich grobowców.

Technika ta polega na pokrywaniu roztopionym woskiem pszczelim miejsc nie przeznaczonych do zabarwienia, a następnie zanurzaniu tkaniny w kąpieli barwiącej. Fragmenty tkaniny pokryte woskiem nie przyjmują barwnika, w wyniku czego powstają wzory. Cały proces można wielokrotnie powtarzać, barwiąc od koloru najjaśniejszego do najciemniejszego.

Charakterystyczną cechą batiku są tzw. żyłkowania (krakelury), powstające wskutek pękania stygnącego wosku bądź też celowego ich łamania. Efekty batiku trudne są do przewidzenia, a finał pracy bywa zadziwiający.

Batik to nie tylko obraz lub tkanina powieszona przestrzennie. Może on być również tkaniną użytkową (narzuta, serweta, bieżnik, zasłona, poduszka, element ubioru).
Zachęcamy Państwa do wspaniałej, artystycznej zabawy.

Biżuteria i kreatywne szycie

Sławomira Tomaszewska, Aneta Makowska

Na zajęciach samodzielnie projektuje się i wykonuje piękną biżuterię. Przecież najprzyjemniej nosi się ozdoby wykonane własnoręcznie. 

Malowanie na szkle

Anna Makać

Brydż dla początkująych

Wojciech Wojewódka

Florystyka

Małgorzata Korytowska

Florystyka to zabawa z kwiatami suszonymi i świeżymi. Z suszonych kwiatów robi się bukiety, wianki, ozdabia kartki okolicznościowe, „maluje obrazy". Kwiaty świeże służą do zrobienia stroików, bukietów i wiązanek. W grupie jest bardzo przyjemnie! Zapraszamy!
Dla początkujących.

Malarstwo olejne

Lidia Biełous

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poznać malarstwo jako sposób na wypełnienie wolnego czasu, rozwój swoich możliwości i umiejętności. Takie osoby, zależnie od ich możliwości i potrzeb, nauczą się przede wszystkim malarstwa olejnego, temperowego oraz akrylowego od podstaw lub w formie zaawansowanej. 
Poziom zaawansowany, pracownia plastyczna, ul. Świętojańska 32/4

Spotkanie z poezją

Anna Furman

Grupa skupiająca miłośników poezji, tych którzy sami piszą wiersze, jak również niepiszących sympatyków. Na comiesięcznych spotkaniach autorzy czytają dzieła swoje lub ulubionych poetów. Fundacja FLY przygotowuje już drugi tomik z wierszami naszych uczestników.
Zajęcia odbywają raz w miesiącu, w trzecią środę miesiąca.
Pracownia plastyczna, ul. Świętojańska 32/4

Tkactwo artystyczne

Katarzyna Kwiecińska

Tkaniny wyrabiane ręcznie prezentują jedną z najstarszych form tkactwa artystycznego — podstawowe techniki nie zmieniły się od wieków. Sploty tkackie nadają się do wyrobu tkanin naściennych, dywaników, poduszek, toreb, a nawet odzieży. Podstawowe techniki są wspólne — wystarczy rama lub proste krosno dostosowane do rozmiarów tkaniny.

Spacerki po Trójmieście

Roman Mroczkowski

„Spacerki po Trójmieście” z licencjonowanym przewodnikiem 
Fundacja FLY stworzyła swoim seniorom możliwość poznawania świata, Polski, ale także najbliższej okolicy. Temu celowi służą „Spacerki po Trójmieście”. Raz w miesiącu uczestnicy udają się z Panem Romanem Mroczkowskim – licencjonowanym przewodnikiem, na zwiedzanie Trójmiasta. Trasy spacerów uwzględniają nie tylko najbardziej znane w naszym regionie miejsca turystyczne, ale również te mniej odwiedzane przez turystów, a jednak warte poznania.

Szydełkowanie i nie tylko

Beata Łaszewska-Radwańska

 

 

 

KURS

Liczba godz.

Termin

Kurs Komputerowy I - Zielony

Radosław Daruk

Zajęcia na tym kursie adresowane są do osób mających po raz pierwszy do czynienia z komputerem.

Kursanci dowiedzą się, jak włączać i wyłączać komputer, jak posługiwać się myszką i klawiaturą; czym jest Windows i jego okienka. Nauczą się posługiwać komputerem – przeglądać Internet (ciekawe, praktyczne i pożyteczne miejsca w sieci), znajdować informacje, pisać na komputerze. Założą też swoją skrzynkę mailową (Gmail) i nauczą się wysyłać i odbierać e–maile.

10

14.11-16.12

 

Kurs Komputerowy II - Żółty

Radosław Daruk

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły KURS ZIELONY lub posiadają umiejętności wynikające z jego programu.

Kursanci poznają tworzenie i zapisywanie tekstów na komputerze (pism, notatek, przepisów, historyjek, itp.). Nauczą się wysyłać różne rzeczy mailowo: zdjęcia, pisma, ciekawe strony internetowe itp. Opanują odczytywanie i zapisywanie zdjęć i innych plików z/na pendrivie. Nauczą się odtwarzać muzykę i oglądać filmy na komputerze (z płyt CD/DVD, pendriva oraz z Internetu). Zgłębią tajniki utrzymania porządku na komputerze (tworzenie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie plików i folderów).

10

14.11-16.12

 

Kurs Komputerowy III - Niebieski

Radosław Daruk

Zajęcia na tym kursie adresowane są do osób, które ukończyły KURS ŻÓŁTY lub posiadają umiejętności wynikające z ich programów.

Szczegółowa tematyka obejmuje zdobycie wiedzy na temat parametrów komputera (czy MÓJ komputer jest wystarczająco dobry) oraz umiejętności dostosowania komputera do SWOICH potrzeb (pulpit, wielkość tekstu, kolorystyka). Zaawansowana obsługa poczty elektronicznej: wysyłanie maila do wielu osób jednocześnie, wysyłanie maila do wiadomości DW oraz ukryte do wiadomości UDW. Co to jest Chmura i jak z niej korzystać (na przykładzie Dysku Google): zapisywanie swoich zdjęć i innych plików w Chmurze, udostępnianie i współtworzenie z innymi. Podstawy fotografii. Ściąganie zdjęć z aparatu fotograficznego /telefonu /karty pamięci, zapisywanie i porządkowanie zdjęć na komputerze; podstawy obróbki zdjęć – kadrowanie, rozjaśnianie, kontrast, filtry, napisy na zdjęciach – w oparciu o aplikację Zdjęcia. Kursanci nauczą się, jak dbać o bezpieczeństwo w Internecie i dowiedzą się, kto lub co i po co nas śledzi w Internecie.

10

30.01-03.03

Ogarnij smartfona z systemem Android

Radosław Daruk

Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

 • jak działa i do czego służy smartfon
 • połączenie z Internetem (Internet mobilny oraz WiFi)
 • obsługa urządzenia i ustawienia
 • e–mail, Internet, muzyka, filmy, zdjęcia na smartfonie
 • aplikacje – użyteczne programy – wyszukiwanie, instalacja, dezinstalacja
 • fotografowanie i filmowanie smartfonem
 • zabezpieczenia i konserwacja.

UWAGA! Wyłącznie dla posiadaczy urządzeń z systemem Android.

10

14.11-16.12

 

Filmowanie i montaż filmów dla Seniorów

Radosław Daruk

Kurs przeznaczony dla osób, które rejestrują otaczającą rzeczywistość za pomocą smartfona lub kamery – dla siebie, bliskich czy przyjaciół, a także na potrzeby swojego klubu, stowarzyszenia, czy organizacji. Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

 • podstawy filmowania – kadr, ekspozycja, perspektywa, kompozycja, techniki filmowania
 • oświetlenie, dźwięk
 • sprzęt – ustawienia, akcesoria
 • jak filmować... osoby, krajobrazy, dzieci, sport...
 • aplikacje oraz programy do obróbki filmów
 • montaż i udźwiękowienie
 • publikacja filmów

12

30.01-10.03

Jak zrobić drukowany album zdjęć

Radosław Daruk

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą swoje wspomnienia utrwalone na zdjęciach elektronicznych wziąć do ręki w postaci wydrukowanego albumu z fotografiami, opisami i w pięknej szacie graficznej. Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

 • założenie konta na portalu do projektowania albumów,
 • wybór zdjęć do albumu, etapy przygotowania zdjęć,
 • wybór wzoru albumu,
 • automatyczne tworzenie albumu,
 • ręczne tworzenie albumu – okładki, tytuły, rozmieszczenie zdjęć, opisy, podpisy, tła strony, ozdobniki, dodawanie/usuwanie stron, pomocne szablony,
 • zapisywanie robocze projektu, dokonywanie zmian
 • sprawdzanie poprawności
 • zamówienie albumu, zamówienie kolejnych albumów, poprawki/zmiany w projekcie

10

14.11-16.12

 

Profil Zaufany dla Seniorów

Radosław Daruk

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą korzystać z możliwości uwierzytelniania Profilem Zaufanym. Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

założenie PZ,

logowanie do PZ,

wykorzystanie PZ (podpisywanie elektroniczne dokumentów, wysyłanie pisma do podmiotu publicznego, sprawdzanie ilości punktów karnych, logowanie się do Internetowego Konta Pacjenta, składanie wniosków o wypłatę świadczeń, sprawdzanie, czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru, składanie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskanie Kartę Dużej Rodziny, uzyskanie odpis aktu stanu cywilnego, itp.)

8

30.01-24.02

Social media dla Seniorów na przykładzie Facebooka

Radosław Daruk

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poznać media społecznościowe (social media). Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

 • wyjaśnienie zasad działania social mediów,
 • utworzenie profilu FB,
 • korzystanie z FB – posty, lajki, komentarze, udostępnianie, znajomi (zaproszenia, obserwowanie, usuwanie z grona znajomych),
 • zasady ochrony prywatności (ustawienia kto i co może zobaczyć, usuwanie swoich danych, zabezpieczenia),
 • usuwanie konta.

10

30.01-03.03

Zakupy w Internecie

Radosław Daruk

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zgłębić tajniki zakupów w sieci i robić to w bezpieczny sposób. Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

 • jak to działa, czyli dlaczego w sieci jest taniej niż w sklepie, bezpieczne zakupy,
 • przegląd sklepów internetowych oraz portali sprzedażowych (Allegro, Amazon, Ali Express),
 • sklepy stacjonarne w wersji online,
 • kupowanie biletów przez Internet (imprezy, muzea, kino, podróże),
 • wyszukiwarki i porównywarki cen,
 • co jest potrzebne do robienia zakupów w sieci,
 • formy płatności – karta płatnicza, przelew online, przelew tradycyjny, BLIK, portfel elektroniczny (PayPal, PayU i inne), za pobraniem,
 • składanie zamówień, śledzenie realizacji zamówienia, dostawa towaru (odbiór osobisty, kurier, paczkomaty, punkty odbioru, poczta),
 • robię zakupy w sieci i pomagam organizacjom (np. Fundacji FLY) – FaniMani,
 • reklamacje, prawa konsumenckie i ich ochrona.

10

30.01-03.03

Bankowość elektroniczna / mobilna

Radosław Daruk

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się bezpiecznie korzystać z bankowości na komputerze, a także na smartfonie. Kursanci na potrzeby kursu założą konta w jednym z banków (po kursie będą mogli je zamknąć), aby móc praktycznie na zajęciach ćwiczyć wszystkie operacje. Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

 • czym jest bankowość elektroniczna
 • bezpieczeństwo bankowości elektronicznej
 • logowanie do systemu i interfejs
 • dostępne funkcje – stan konta, historia, przelewy, kontrahenci, zlecenia stałe, płatności, wyciągi, wyszukiwania
 • wykonanie przelewu bankowego – wypełnianie formularza, niezbędne dane, autokontrola poprawności numeru rachunku, zapamiętanie danych do przyszłych operacji, wielostopniowe zatwierdzanie operacji, potwierdzenie wykonania przelewu.
 • karta płatnicza – rodzaje kart oraz ich funkcje (wypłata środków z bankomatu, płatność kartą w sklepie – zbliżeniowo i w zwykły sposób, płatność przez Internet), dane na karcie, ochrona danych karty
 • wykonanie płatności kartą płatniczą przez Internet
 • wykonanie płatności karta płatniczą w sklepie

10

30.01-03.03

 

Gimnastyka kręgosłupa

Dorota Kitowska

Celem zajęć jest zachowanie zdrowego kręgosłupa lub przywrócenie jego sprawności. Ćwiczenia polegają na reedukacji czucia postawy ciała, przywróceniu równowagi mięśniowej, korekcie postawy w pozycjach izolowanych ze stopniowym przejściem do pozycji wysokich, wzmacnianiu odcinkowym i całościowym tułowia oraz ćwiczeniach poprawiających oddychanie, krążenie oraz ogólną kondycję.

Gimnastyka ogólnokondycyjna dla panów

Jerzy Zygadło

Kierownik studium wychowania fizycznego i sportu w Akademii Marynarki Wojennej zaprasza na zajęcia ogólnorozwojowe z naciskiem na elementy prozdrowotne. Zajęcia adresowane są do panów.

Gimnastyka ogólnokondycyjna dla pań

Bożena Zygadło

Starszy wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz trener akademii fitness zaprasza na zajęcia łączące różne elementy ruchowe z muzyką. Są to elementy siłowe, rozciągające, koordynacyjne, równoważne i relaksacyjne. Zajęcia przeznaczone są dla pań.

Gimnastyka mózgu

Anna Lichnerowicz

Gimnastyka usprawniająca

Alina Wojewódka

Zdrowy kręgosłup z elementami ćwiczeń oddechowych

Izabela Łukowiak, Patrycja Góreczna

Zajęcia polegają na ćwiczeniach wzmacniających i rozciągających mięśnie i inne struktury stabilizujące kręgosłup oraz na poprawie przepływu krwi i chłonki w jego rejonie. Zajęcia są odpowiednie dla każdego, w każdym wieku i przy każdym poziomie aktywności fizycznej.

Latino solo

Elżbieta Janca

Pasjonatka tańca proponuje praktyczną naukę różnych tańców latynoamerykańskich takich jak: salsa, samba, rumba, cha-cha. Taniec odbywa się pojedynczo (solo), a nie w parach.

Pilates

Inna Kolobova

Marsz po zdrowie

Alina Wojewódka

Turystyka piesza

Małgorzata Narewska 

U osób starszych regularne spacery poprawiają nie tylko wydolność fizyczną, ale także istotnie wpływają na pracę mózgu i systemu nerwowego. Seniorzy uczestniczący w tych zajęciach odczuwają mniej różnych dolegliwości, wykazują lepszą kondycję psychiczną, a także mogą pochwalić się zwiększonym komfortem życia. A to, co dzieje się z sercem i układem krążenia, to już prawdziwa rewolucja. Trasy spacerów wynoszą od 6 do10 km. Średni poziom intensywności.

Turystyka piesza

Alicja Grabowska

Turystyka piesza

Lidia Trzebiatowska

 

 

Ciekawi Świata

Wykładowcy CN Experyment

Seria zajęć w Centrum Nauki Experyment w formie wykładowo-warsztatowej. Zajęcia raz w miesiącu.

English Book Club

Anida Kosińska-Woźniak

Book Club (Angielski Klub Książki). Każde spotkanie będzie dotyczyło innej książki.  Pierwsza dyskusja będzie o powieści „Forest Gump”. Rozmowy o książkach będą swobodne i inspirujące do…kolejnych rozmów. Oczywiście po angielsku.
(Spotkania raz w miesiącu)

Moje podróże

Czesława Witt

Podczas zajęć uczestnicy będą podróżować palcem po mapie. „Odwiedzą” dalekie kraje, nierzadko te najbardziej egzotyczne (Australia, Nowa Zelandia, Japonia). Wysłuchają relacji z fascynujących podroży wykładowcy.

Podologia - dolegliwości stóp i paznokci

Liliana Southwell

Wykłady z fizjoterapeutką
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak zapobiegać postępom i nawrotom chorób stóp i paznokci, jak walczyć z różnymi dolegliwościami i odzyskać dawną sprawność fizyczną. Jakie ćwiczenia stosować, czym się kierować przy wyborze sprzętu ortopedycznego. Na te i wiele innych pytań odpowie dyplomowana i doświadczona fizjoterapeutka.
 

Prawo na co dzień

Tomasz Zienowicz

Adwokat, doktor nauk prawnych i specjalista z zakresu publicznego prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, omówi takie zagadnienia jak: prawo spadkowe, prawo konsumenckie, odszkodowania, darowizny oraz tematy zgłoszone przez słuchaczy.

Magia ziół w domu i otoczeniu / Bez liczenia i ważenia

Elżbieta Mazurek / Justyna Miąskowska

Spotkania Kreatywnych Kobiet

Ewa Ostatek

Moje spotkania z Tajlandią

Zdzisław Straburzyńśki 

 

 

 

Język angielski

Grażyna Kliszcz

Początkujący i średniozaawansowany

Język angielski

Dorota Latowska-Rejkowicz

Początkujący i średniozaawansowany

Język niemiecki

Krystyna Stempa

Początkujący i średniozaawansowany

Język holenderski

Maria Wojak

Początkujący 

Język angielski

Anida Kosińska-Woźniak

Kontynuacja

Język hiszpański

Anida Kosińska-Woźniak

Kontynuacja

Język angielski

Joanna Kolubińska

Kontynuacja

Język hiszpański

Joanna Kolubińska

Kontynuacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

30.03. Spacerki po Trójmieście27 March 2023

Z powodu choroby prowadzącego, pana Romana Mroczkowskiego, Spacerki po Trójmieście zaplanowane na 30. marca (czwartek) odbędą się w innym terminie,...

Czytaj więcej...
28.03. Spotkania kreatywnych kobiet27 March 2023

Spotkania kreatywnych kobiet z panią Ewą Ostatek we wtorek 28 marca o godz. 15.00 nie odbędą się. Zapraszamy na kolejne...

Czytaj więcej...
Marsz po zdrowie 28.0323 March 2023

Informujemy, że następny "Marsz po zdrowie" odbędzie się we wtorek 28 marca. Spotykamy się o godzinie 12:00 w Sopocie, na...

Czytaj więcej...
Spacerki po Trójmieście 30.0317 March 2023

Osoby zapisane na "Spacerki po Trójmieście", serdecznie zapraszamy na następny Spacerek, który odbędzie się w czwartek 30 marca w Gdańsku...

Czytaj więcej...
Maroko - II termin! 06-13.10.202315 March 2023

W związku z dużym zainteresowaniem minioną wycieczką do Maroka, postanowiliśmy utworzyć drugi termin! Wycieczka do Maroka II odbędzie się w...

Czytaj więcej...
Jarmark Wielkanocny 28.03/04.0414 March 2023

W imieniu naszych Gości z Kaszub, m.in. Zdrowego Świata, Manufaktury Leo i Ekobabek - Koła Gospodyń Wiejskich oraz swoim, mamy...

Czytaj więcej...
Szlak Orlich Gniazd - kraina skał i zamków!05 March 2023

 Serdecznie zapraszamy do wspólnego odkrywania krainy skał i zamków, czyli Szlaku Orlich Gniazd!

Czytaj więcej...
Zajęcia Turystyka Piesza z p. Alicją Grabowską28 February 2023

Zajęcia Turystyka Piesza z p. Alicją Grabowską są odwołane do końca semestru. Z tego powodu osoby zapisane do grupy p....

Czytaj więcej...
Wycieczki jednodniowe 202323 February 2023

Z dumą prezentujemy długo wyczekiwaną ofertę wycieczek jednodniowych po województwie pomorskim i Pomorzu, zatytułowaną "Pomorze - jak tu pięknie"! Jak...

Czytaj więcej...
Marsz po zdrowie 28.02.202323 February 2023

Ostatni w tym miesiącu "Marsz po zdrowie" odbędzie się 28.02.2023 (wtorek). Spotykamy się o godz. 12:00 w Sopocie, na górze...

Czytaj więcej...
Zapraszamy na KREATYWNE SZYCIE 20 February 2023

W imieniu naszej fantastycznej Wolontariuszki, pani Anety, zapraszamy chętne osoby na zajęcia "Kreatywnego szycia", w ramach UTW (mogą dołączyć jeszcze...

Czytaj więcej...
Bal "ZIELONO MI" / 17.03.202316 February 2023

Aby w nadchodzącą wiosnę wkroczyć tanecznym krokiem, zapraszamy Seniorki i Seniorów na Bal "Zielono mi"! Bal odbędzie się 17.03.2023 (piątek),...

Czytaj więcej...

Nasze działania

Uniwersytet III Wieku

Wykłady, lektoraty, zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania, rekreacja ruchowa, warsztaty nowoczesnych technologii... Jest nas ponad 1600 osób!

WEJDŹ ŚMIAŁO

Turystyka Senioralna

Wycieczki krajowe i zagraniczne. Jednodniowe, weekendowe albo kilkudniowe. Zaplanowane z myślą o Seniorach... Nie biegamy, zwiedzamy! Ciekawe programy i wszystko w cenie!

SPRAWDŹ

Rehabilitacja

Ruch to podstawa zdrowia. Zapraszamy na zajęcia kinezyterapii (leczenia ruchem) indywidualnie i w grupach. Gimnastyka, masaże, laser. Pod troskliwą opieką fizjoterapeutów 

ZAPISZ SIĘ

Klub Młodzieżowy FLY

Regularne korepetycje dla gdyńskiej młodzieży z niezamożnych rodzin - uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i I klas szkół średnich. Indywidualna praca z wolontariuszami.

PRZYŁĄCZ SIĘ

Czytamy Razem

Pomoc uczniom kl. I-III zagrożonym dysleksją rozwojową, prowadzona metodami aktywnego czytania. Projekt realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji

ZOBACZ WIĘCEJ

Miesięcznik"Gdyński IKS"

Gazeta do czytania - dla Seniorów i ich rodzin. Tworzona przez wolontarystyczny zespół pasjonatów. Ukazuje się od 2013 roku w nakładzie 10.000 egz. we wszystkich dzielnicach Gdyni!

CZYTAJ

Sklep Charytatywny 

"Z głębokiej szuflady"

Działa od 2013 roku. Przyjmowane od Państwa zbędne przedmioty - nowe lub w dobrym stanie - są sprzedawane za symboliczne kwoty. Dzięki temu organizowana jest pomoc w nauce i rozwoju młodzieży z niezamożnych gdyńskich rodzin.

JAK TO DZIAŁA?

Program Partnerski

To baza firm szczególnie przyjaznych seniorom. Partnerzy są promowani w naszym środowisku (miesięcznik IKS, strona www, media społecznościowe, ulotki). Rabaty u naszych Partnerów można uzyskać wyłącznie na podstawie aktualnej, imiennej legitymacji Fundacji Fly.

DOŁĄCZ!

Wolontariat

Jeżeli chcesz pomagać innym, to z nami w Fundacji możesz to robić na 1000 sposobów. Całą nasza działalność opiera się na wolontariacie. Każdy znajdzie tu możliwości dla siebie. Najważniejsze, że chcesz... Zobacz w jaki sposób dołączyć do wolontariuszy FLY!

NIE CZEKAJ!

O Fundacji FLY...

Fundacja założona w czerwcu 2012 roku. Powstała z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pierwszą grupą, na rzecz której działa Fundacja, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Drugą grupą, do której dociera Fundacja jest gdyńska młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, którą wspieramy poprzez przez organizację pomocy w nauce, regularnych korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i opieki świetlicowej w ramach Klubu Młodzieżowego. Fundusze na jego działanie pozyskujemy dzięki Sklepikowi Charytatywnemu Naszą działalność opieramy na wolontariacie Cele Fundacji wspiera ponad 300 wolontariuszy.

Statut

Zarząd Fundacji

Nasze projekty

Kontakt

Odwiedź nas na facebooku

Nawet jeśli nie posiadasz tam konta

W czasie pandemii COVID-19 wsparli nas

Dofinansowanie najmu pomieszczeń na działalność Fundacji FLY w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 w terminie od 27-04-2020 r. do 30-09-2020 r.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
dla organizacji pozarządowych przez 3 miesiące

Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą lub biznesem do Seniorów?
Reklamuj się
w Fundacji FLY!

Więcej

Copyright © Fundacja FLY 2012-2022