Czas trwania projektu: od 2012

Realizacja:

W 2012 i 2013 Fundacja zorganizowała cykl tygodniowych wycieczek służących poznaniu ludzi, kultury, historii, religii i przyrody wschodnich rejonów naszego kraju – Podlasia, Roztocza i Podkarpacia. W czterech wycieczkach udział wzięło 200 osób. Poznanie nieznanych zakątków kraju albo powrót do korzeni to dwa główne powody, dla których gdynianie, głównie starsi, podejmują trud tych wycieczek.

Dlatego Fundacja jako organizator szczególnie dba o dobre warunki i wspaniałą, niezapomnianą atmosferę. Uczestnicy przekonują się, jak bardzo Polska zmieniła się in plus w ostatnich latach i chcą wracać w odwiedzane regiony z rodzinami.

Dzięki wycieczkom Fundacja nawiązała współpracę z Fundacją Oikonomos z Białegostoku i przygotowała cykl spotkań pt. „Poznajemy kulturę prawosławia”, podczas których gdynianie będą mogli dowiedzieć się wiele na temat szeroko pojętej kultury ziem wschodnich: historii, architektury, muzyki, sztuki, a także przyrody, kuchni regionalnej i życia codziennego rdzennych jej mieszkańców. Pierwsze spotkanie 29 listopada o godz. 12.00 w PPNT w Gdyni. Pilotażowo w trakcie ferii zimowych w lutym 2013 r. zorganizowaliśmy dwutygodniowe „Warsztaty pisania ikon”.

Fundacja w ramach projektu „Ciągle Młodzi” zorganizowała siedem jednodniowych wycieczek, których celem było przybliżenie ciekawych miejsc naszego regionu. W wycieczkach, współfinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz miasto Gdynia, wzięło udział 350 osób. Miejsca, które odwiedzamy, są wyjątkowe z uwagi na bogactwo kulturowe, historię, walory przyrodnicze lub krajoznawcze. Służą doskonale zaspokajaniu potrzeb poznawczych, a także aktywizują starszych gdynian.