Czas trwania projektu: od 2013 roku

Założenia:

Klub młodzieżowy FLY jest inicjatywą mającą na celu wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin przez organizację pomocy w nauce, regularne korepetycje, zajęcia pozalekcyjne i opiekę świetlicową. W ramach działalności klubu, zapraszamy młodzież do spędzenia czasu przez udział w

zajęciach ŚWIETLICY oferującej „Naukę przy herbacie”, w ramach której każdy chętny otrzyma pomoc w odrabianiu lekcji oraz w nauce do zbliżających się klasówek i sprawdzianów. Każdego dnia, w świetlicy obecny jest wolontariusz - osoba, która pomoże oraz wytłumaczy niezrozumiałe treści. W razie konieczności skorzystania z dłuższych korepetycji związanych z danym przedmiotem, w poszczególnych dniach tygodnia w świetlicy można spotkać specjalistów wybranych dziedzin, w tym szczególnie: matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz języków obcych. 


Do świetlicy zapraszamy wszystkich, którzy nie są pewni odpowiedzi, poszukują pomocy lub chcą pomóc innym. Łącząc siły znajdziemy odpowiedzi na niejedno pytanie!