Z nami zwiedzisz cały świat...

 

 

404 BŁĄD

Łojojoj...

...chyba coś poszło nie tak...

 

 

 

Przepraszamy, nie można wyświetlić strony. Zapraszamy na stronę główną
Fundacji FLY

Sorry, the page could not be displayed. Please visit the home page
Fundacja FLY

 

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH I VOUCHERÓW

I. Warunki nabywania i korzystania z Karty/Vouchera

 1. Niniejszy regulamin ustala warunki nabywania i korzystania z:
  - Kart Podarunkowych,
  - Voucherów Turystyczny
  - Voucherów Rehabilitacyjnych
  realizowanych przez Fundację Fly
 1. Wystawcą w/w jest Fundacja Fly, ul. Świętojańska 36/2; 81-372 Gdynia
 2. Karta Podarunkowa– będąca własnością Wystawcy i wydana na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydana na dowolną kwotę, ważna w terminie określonym na zakupionej Karcie. Kartą Podarunkową można opłacać dowolne zajęcia realizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji Fly.
 3. Voucher Turystyczny - będący własnością Wystawcy i wydany na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydany na dowolną kwotę, ważny w terminie określonym na zakupionym Voucherze. Voucherem Turystycznym można opłacać dowolne wycieczki organizowane przez Fundację Fly. W/w voucher można również spożytkować wykupując albumy ze zrealizowanych wycieczek.
 4. Voucher Rehabilitacyjny - będący własnością Wystawcy i wydany na okaziciela bądź imiennie, w formie zmaterializowanej, może być wydany na dowolną kwotę, ważny w terminie określonym na zakupionym Voucherze. Voucherem Rehabilitacyjnym można opłacać zabiegi wykonywane wyłącznie w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly.

II. Sposób nabycia Karty/Vouchera

 1. Kartę Podarunkową/Voucher Turystyczny można nabyć w biurze Fundacji Fly na ul. Świętojańskiej 36/2; 81-372 Gdynia;
 2. Voucher Rehabilitacyjny można nabyć w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly na ul. Świętojańskiej 32/13, 81-372 Gdynia.
 3. Nie jest możliwym uiszczenie opłaty za nowo wydawaną Kartę/Voucher za pośrednictwem innej Karty czy Vouchera.
 4. Karta/Voucher nie podlega zwrotowi .
 5. Karta/Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Saldo nie podlega oprocentowaniu.
 7. Saldo danej Karty nie może być powiększane.
 8. Kartę/Voucher można zmówić również drogą elektroniczną i telefoniczną opłacając jej wartość na konto Fundacji Fly BNP Paribas Bank Polska SA nr 69 1750 0012 0000 0000 3735 6956. Po zaksięgowaniu środków na koncie Fundacji Fly klient drogą telefoniczną lub mailową zostanie poinformowany o możliwości jej odbioru. Dane Fundacji są powielone pod niniejszym regulaminem.

III. Sposób zapłaty Kartą/Voucherem

 1. Płatność przy użyciu Karty/Vouchera następuje poprzez okazanie w/w w chwili zapłaty za usługę/towar.
 2. W przypadku zapłaty Kartą, Saldo zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za usługę/towar.
 3. W przypadku gdy cena usług/towarów wybranych przez Klienta przewyższa kwotę Salda, Klient jest zobowiązany i uprawniony do dopłaty brakującej części ceny w sposób honorowany w placówce.
 4. W przypadku gdy cena usług/towarów wybranych przez Klienta jest niższa niż kwota Salda Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie/Voucherze kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez klienta Saldo pozostaje na Karcie/Voucherze.

IV. Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy

 1. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty/Vouchera innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty/Vouchera przez osoby nieupoważnione.
 2. Klient może sprawdzić Saldo w odpowiedniej placówce Fundacji Fly.
 3. Klient jest zobowiązany dbać o należyty stan techniczny Karty/Vouchera.
 4. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

V. Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy

 1. Wystawca ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty Kartą/Voucherem w przypadku gdy:
  - Upłynął termin ważności Karty/Vouchera;
  - Saldo na Karcie/Voucherze wynosi 0 zł;
  - Otrzymał on wiarygodną informację, że Klient wszedł w posiadanie Karty/Vouchera w sposób bezprawny;
  - Poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta/Voucher została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;
 1. Uszkodzenia Karty/Vouchera, które uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej danych, w szczególności danych o Saldzie.
 2. W przypadkach wskazanych w pkt. V. 1 Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi bądź Nabywcy pozostałej na Karcie/Voucherze kwoty Salda i tym samym niewykorzystane przez Klienta Saldo przepada.
 3. Wystawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart/Voucherów. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart/Voucherów.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych/Voucherów winny być zgłaszane pisemnie w biurze Fundacji Fly bądź listownie na adres korespondencyjny Wystawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Klientów będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Ochrona danych

 1. Wystawca przetwarza, z zastrzeżeniem dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Karty/Vouchera.
 2. Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wystawcę zgodnie z przepisami Ustawy z 10.05.2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych.
 3. Dodatkowo na adres poczty elektronicznej Nabywcy mogą być wysyłane informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 344), pochodzące od Wystawcy.
 4. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

Fundacja FLY
Gdynia, ul. Świętojańska 36/2
Tel. 693-99-60-88, 517-383-828.
E-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly
Gdynia, ul. Świętojańska 32/13
Tel. 798-179-942.
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BNP Paribas Bank Polska SA nr 69 1750 0012 0000 0000 3735 6956

 Regulamin obowiązuje od 18.11.2020

Karta Podarunkowa

Podaruj bliskiej Ci osobie wspaniałe towarzystwo, pasjonujące spotkania, ciekawe zajęcia... Karta podarunkowa na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY w Gdyni to wybór z ponad 150 propozycji
wykładów, lektoratów, warsztatów, zajęć artystycznych i rekreacyjno-ruchowych. To aktywność i zdrowie..

 • opłacasz dowolną liczbę zajęć
 • opłacasz dowolną liczbę semestrów
 • osoba obdarowana wybiera zajęcia
 • okres ważności karty do ustalenia
 • już od 40 zł

Voucher Rehabilitacyjny

Podaruj sobie albo komuś bliskiemu zdrowie w naszym Centrum Rehabilitacji... Voucher na dowolne zabiegi rehabilitacyjne: masaże lecznicze, relaksacyjne, terapie indywidualne, kinezyterapię, laseroterapię, czy taping... Uwolnimy od dolegliwości bólowych, przywrócimy radość życia...

 • opłacasz dowolną liczbę zabiegów
 • opłacasz dowolny rodzaj zabiegów
 • osoba obdarowana wybiera zabiegi
 • okres ważności vouchera do ustalenia
 • już od 50 zł

Voucher Turystyczny

Podaruj komuś bliskiemu podróż marzeń. Może to być krótki wypad jednodniowy. Może to być wycieczka weekendowa - poznajemy ciekawe miejsca w Polsce. Możesz wybrać tygodniową eskapadę w najpiękniejsze regiony Polski albo świata. Zawsze w świetnym towarzystwie i pod znakomitą opieką.

 • wpłacasz dowolną kwotę
 • osoba obdarowana wybiera wycieczkę
 • Cena wycieczki zawiera wszelkie koszty
 • okres ważności vouchera do ustalenia
 • już od 90 zł

Jak zamówić?

W naszych biurach

Biuro Fundacji FLY
ul. Świętojańska 36/2
81-372 Gdynia
Centrum Rehabilitacji
ul. Świętojańska 32/13
81-372 Gdynia

Telefonicznie 

Biuro Fundacji FLY
+48 693 99 60 88
+48 517 38 38 28
Centrum Rehabilitacji
+48 798 17 99 42

Mailowo

Biuro Fundacji FLY
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Rehabilitacji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin kart i voucherów 

USTALENIA WSTĘPNE

 1.  Organizatorem konkursu jest Fundacja Fly z siedzibą w Gdyni;
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. Przedmiotem konkursu jest praca tekstowa dotycząca noworocznych marzeń.
 3. Autor najlepszej prac otrzyma nagrodę w postaci Vouchera Rehabilitacyjnego do wykorzystania w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly na kwotę 100zł i plecak na miejskie wycieczki z nagrodami niespodziankami. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrodzona praca zostanie wydrukowana w miesięczniku Gdyński IKS oraz na łamach mediów internetowych Fundacji FLY po wcześniejszej korekcji przez upoważnionego redaktora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 ZASADY KONKURSU

 1.  Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Ostateczny termin nadsyłania prac to 15.12.2020
 2. Do konkursu przyjmowane są prace pisane prozą w dowolnej konwencji literackiej (opowiadanie, list itp.) o objętości do 1 strony A4, napisane w języku polskim i dotąd niepublikowane.
 3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.fundacjafly.pl i www.facebook.com/FundacjaFly w dniu 21.12.2020r.
 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

WYSYŁANIE PRAC

 1.  Pracę konkursową można nadsyłać:
  drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@fundacjafly;
  osobiście do skrzynki na listy przy drzwiach biura Fundacji FLY w Gdyni, ul. Świętojańska 36/2, I piętro – w kopercie z dopiskiem KONKURS „Marzenia do spełnienia”.
 2. Do pracy konkursowej bezwzględnie należy dołączyć oświadczenie:
  „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. Artykuł jest mojego autorstwa, a wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatną publikację artykułu przekazanego redakcji Fundacji Fly w miesięczniku Gdyński  IKS oraz na łamach www i funpage’u Fundacji.”
 3. Czytelne dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w mailu bądź pod zgodą na publikację załączoną w tej samej kopercie do konkursowej treści - są to dane obowiązkowe.

 JURY KONKURSU

 1.  Radosław Daruk – Prezes Fundacji Fly;
 2. Dorota Kitowska – Redaktor Naczelna miesięcznika „Gdyński IKS”;
 3. Irena Majkowska – redaktor i korektor miesięcznika „Gdyński IKS”;
 4. Sławomira Tomaszewska – promocja i reklama Fundacja Fly.

 SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane są przez Jury.
 2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i emocjonalna, samodzielność i oryginalność.
 3. Oceny prac są niejawne.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2020 r. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię, nazwisko) autora zwycięskiej pracy.
 5. Laureat zostanie również powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Batik

Wanda Frąckowska

Batik to bardzo stara technika zdobienia tkanin (jedwab, bawełna, len). Inspiracją dla wielu współczesnych twórców są batiki z Sumatry, Jawy , Bali. Do Europy dotarł dzięki angielskim i holenderskim importerom kolonialnym w XVII wieku, chociaż pierwsze ślady to fragmenty tkanin pochodzące ze starożytnych, egipskich grobowców.

Technika ta polega na pokrywaniu roztopionym woskiem pszczelim miejsc nie przeznaczonych do zabarwienia, a następnie zanurzaniu tkaniny w kąpieli barwiącej. Fragmenty tkaniny pokryte woskiem nie przyjmują barwnika, w wyniku czego powstają wzory. Cały proces można wielokrotnie powtarzać, barwiąc od koloru najjaśniejszego do najciemniejszego.

Charakterystyczną cechą batiku są tzw. żyłkowania (krakelury), powstające wskutek pękania stygnącego wosku bądź też celowego ich łamania. Efekty batiku trudne są do przewidzenia, a finał pracy bywa zadziwiający.

Batik to nie tylko obraz lub tkanina powieszona przestrzennie. Może on być również tkaniną użytkową (narzuta, serweta, bieżnik, zasłona, poduszka, element ubioru).
Zachęcamy Państwa do wspaniałej, artystycznej zabawy.

Biżuteria i kreatywne szycie

Sławomira Tomaszewska, Aneta Makowska

Na zajęciach samodzielnie projektuje się i wykonuje piękną biżuterię. Przecież najprzyjemniej nosi się ozdoby wykonane własnoręcznie. 

Decoupage

Aleksandra Rusztyn

Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów, polegająca na przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru, materiału lub serwetki papierowej, a następnie lakierowaniu całości. Na zajęciach z decoupage nadajemy nowe życie starym przedmiotom i wykorzystujemy materiały pochodzenia recyklingowego. Puszki, butelki i słoiki w naszych rękach zmieniają się w bajecznie kolorowe przedmioty użytkowe. Decoupage pobudza wyobraźnię, jest doskonałym treningiem cierpliwości, wycisza i uspokaja. Zastosowanie tej techniki niesie ze sobą ogromne możliwości, daje zaskakujące efekty, a sam proces twórczy jest relaksujący, uspokaja, ma wręcz moc terapeutyczną.

Florystyka

Małgorzata Korytowska

Florystyka to zabawa z kwiatami suszonymi i świeżymi. Z suszonych kwiatów robi się bukiety, wianki, ozdabia kartki okolicznościowe, „maluje obrazy". Kwiaty świeże służą do zrobienia stroików, bukietów i wiązanek. W grupie jest bardzo przyjemnie! Zapraszamy!
Dla początkujących.

Hafciarstwo

Anna Grabowska

W trakcie zajęć w grupach uczestnicy poznają różne techniki haftu (m.in. krzyżowy, wstążeczkowy). Wykonują z zastosowaniem haftu następujące wyroby: bombki choinkowe, jajka wielkanocne, girlandy z wstążek sztucznych i wstążeczkowych kwiatów, stroiki, czy jesienne róże z liści. Ćwiczą haft użytkowy na torbach, obrusach, bieżnikach, bluzkach i szkatułkach.

Malarstwo olejne

Lidia Biełous

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poznać malarstwo jako sposób na wypełnienie wolnego czasu, rozwój swoich możliwości i umiejętności. Takie osoby, zależnie od ich możliwości i potrzeb, nauczą się przede wszystkim malarstwa olejnego, temperowego oraz akrylowego od podstaw lub w formie zaawansowanej. 
Poziom zaawansowany, pracownia plastyczna, ul. Świętojańska 32/4

Spotkanie z poezją

Anna Furman

Grupa skupiająca miłośników poezji, tych którzy sami piszą wiersze, jak również niepiszących sympatyków. Na comiesięcznych spotkaniach autorzy czytają dzieła swoje lub ulubionych poetów. Fundacja FLY przygotowuje już drugi tomik z wierszami naszych uczestników.
Zajęcia odbywają raz w miesiącu, w trzecią środę miesiąca.
Pracownia plastyczna, ul. Świętojańska 32/4

Tkactwo artystyczne

Katarzyna Kwiecińska

Tkaniny wyrabiane ręcznie prezentują jedną z najstarszych form tkactwa artystycznego — podstawowe techniki nie zmieniły się od wieków. Sploty tkackie nadają się do wyrobu tkanin naściennych, dywaników, poduszek, toreb, a nawet odzieży. Podstawowe techniki są wspólne — wystarczy rama lub proste krosno dostosowane do rozmiarów tkaniny.

 

Kurs I

Radosław Daruk

Zajęcia na tym kursie adresowane są do osób mających po raz pierwszy do czynienia z komputerem. Kursanci dowiedzą się, jak posługiwać się myszką i klawiaturą; czym jest Windows i jego okienka; czym się różni folder od pliku oraz jak utworzyć folder. Zdobędą podstawy edycji tekstu w Notatniku i WordPadzie; podstawy internetu - wyszukiwanie ciekawych, praktycznych i pożytecznych miejsc w sieci. Zdobędą informacje o różnicy pomiędzy przeglądarką a wyszukiwarką oraz pomiędzy adresem strony internetowej a adresem mailowym. Nauczą się zakładać konta pocztowe na Gmail-u oraz nauczą się wysyłać i odbierać maile.

Kurs II

Radosław Daruk

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły KURS I lub posiadają umiejętności wynikające z jego programu. Szczegółowa tematyka obejmuje tworzenie i zapisywanie plików tekstowych; zrozumienie pojęcia ścieżki dostępu; pracę z pocztą na Gmail-u, wysyłanie i odbieranie maila z załącznikiem. Kursanci nauczą się tworzenia bazy kontaktów mailowych; zapisywania plików na komputerze oraz w pamięci zewnętrznej; odtwarzania muzyki z płyt CD; wyszukiwania informacji w internecie; pobierania i zapisywania grafiki z internetu; doskonalenia tworzenia, kopiowania, przenoszenia i usuwania folderów oraz plików; zakupów w internecie.

Kurs III

Radosław Daruk

Poziom średni 

Zajęcia na tym kursie adresowane są do osób, które ukończyły KURS II lub posiadają umiejętności wynikające z ich programów. Szczegółowa tematyka obejmuje usystematyzowanie wiadomości z zakresu kursu I i II; zdobycie umiejętności dostosowania komputera do SWOICH potrzeb (pulpit, wielkość tekstu, kolorystyka); uzyskanie informacji, ile tego  jest - bity bajty, megabajty, zdobycie umiejętności sprawdzania pojemności dysku twardego, PenDrive’a; pracy z pocztą na Gmail-u czyli wysyłania maila do kilku adresatów jednocześnie, korzystania z bazy kontaktów; wysyłania maila DW oraz UDW, grupowania kontaktów; przechowywania swoich zasobów w Chmurze; ściągania zdjęć z aparatu fotograficznego /telefonu /karty pamięci, zapisywania i porządkowania zdjęć z wykorzystaniem ścieżek dostępu; możliwości aplikacji Zdjęcia i/lub IrfanView - przeglądanie, korekta - rozjaśnianie, kontrast, kadrowanie, filtry, napisy na zdjęciach. Kursanci nauczą się, jak dbać o bezpieczeństwo w Internecie, wirtualne znajomości, prywatne dane; programy antywirusowe. Nauczą się, jak robić zakupy w internecie, rezerwację biletów; szukać rozrywki w internecie oraz serwisów społecznościowych.

Internet i Multimedia

Radosław Daruk

Te zajęcia proponujemy osobom, które ukończyły KURS III lub posiadają umiejętności wynikające z jego programu. Szczegółowa tematyka obejmuje różne formy przekazu lub odbioru informacji w Internecie; zrozumienia idei portali społecznościowych, posiadania strony internetowej, bloga; You Tube - jak znaleźć film, zasubskrybować ulubiony kanał; jak założyć konto na Facebook’u i Instagramie - zdjęcia, hashtagi, konfiguracja, dodawanie postów; Pinterest - kopalnia ciekawostek - jak polubić, zapinować i utworzyć własną tablicę; radio i telewizja w internecie, najlepsze strony z filmami, serialami, stacjami radiowymi; głosowe komunikatory internetowe - Messenger, Skype, WhatsApp; Serwisy internetowe - Wikipedia, Wirtualna Polska, TVN24; konto Google - jedno konto do wszystkiego; praca z wybranymi aplikacjami Google Gmail, Dysk, Kalendarz, Mapy, Tłumacz; zakupy w internecie, rezerwacja biletów, płatności.

Obsługa smartfona z systemem android

Radosław Daruk

Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

 • jak działa i do czego służy smartfon
 • połączenie z Internetem (Internet mobilny oraz WiFi)
 • obsługa urządzenia i ustawienia
 • e-mail, Internet, muzyka, filmy, zdjęcia na smartfonie
 • aplikacje – użyteczne programy – wyszukiwanie, instalacja, dezinstalacja
 • zabezpieczenia i konserwacja.

UWAGA! Wyłącznie dla posiadaczy urządzeń z systemem Android.

Trening Aero

Patrycja Góreczna

Głównym celem zajęć jest solidne zmęczenie się. Ćwiczenia odbywają się w rytm muzyki. Trening ma charakter aerobowy oraz siłowy. Jego celem jest zwiększenie siły i masy mięśniowej, a także poprawa wydolności organizmu. Zajęcia przeznaczone są dla osób z niewielkimi deficytami w poruszaniu się.

Gimnastyka dla panów

Jerzy Zygadło

Kierownik studium wychowania fizycznego i sportu w Akademii Marynarki Wojennej zaprasza na zajęcia ogólnorozwojowe z naciskiem na elementy prozdrowotne. Zajęcia adresowane są do panów.

Gimnastyka kręgosłupa

Dorota Kitowska

Celem zajęć jest zachowanie zdrowego kręgosłupa lub przywrócenie jego sprawności. Ćwiczenia polegają na reedukacji czucia postawy ciała, przywróceniu równowagi mięśniowej, korekcie postawy w pozycjach izolowanych ze stopniowym przejściem do pozycji wysokich, wzmacnianiu odcinkowym i całościowym tułowia oraz ćwiczeniach poprawiających oddychanie, krążenie oraz ogólną kondycję.

Gimnastyka ogólnokondycyjna

Bożena Zygadło

Starszy wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz trener akademii fitness zaprasza na zajęcia łączące różne elementy ruchowe z muzyką. Są to elementy siłowe, rozciągające, koordynacyjne, równoważne i relaksacyjne. Zajęcia przeznaczone są dla pań.

Latino solo

Elżbieta Janca

Pasjonatka tańca proponuje praktyczną naukę różnych tańców latynoamerykańskich takich jak: salsa, samba, rumba, cha-cha. Taniec odbywa się pojedynczo (solo), a nie w parach.

Paneurytmia

Arleta Brzezińska

Poziom zaawansowany (kontynuacja)
Jest to zbiór tańców w kręgu. Nie są to jednak zwykłe „pląsy”, lecz gimnastyka całego ciała. Uczestnicy tańczą i gimnastykują się równocześnie. Poruszają się w takt bułgarskiej muzyki klasycznej. Paneurytmia jest medytacją w ruchu. Przynosi ona wymierne korzyści w postaci poprawy zdrowia fizycznego i emocjonalnego, a jednocześnie energetyzuje, uzdrawia, wywołuje pozytywne emocje i poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. Zajęcia adresowane są do osób, które uczęszczały na zajęcia przynajmniej rok.

Stretching

Izabela Łukowiak

Ćwiczenia rozciągające poprawiają przepływ krwi w mięśniach i powięziach, dzięki czemu są one lepiej odżywione, bardziej elastyczne, a zakresy ruchu większe. Wpływają na dobre funkcjonowanie oraz wzajemną ruchomość tkanek. Stretching poprawia również koordynację, pomaga zapobiegać urazom, a jego rozluźniający wpływ obniża poziom stresu. Ten rodzaj zajęć wskazany jest także dla osób preferujących treningi siłowe.

Turystyka piesza

Małgorzata Narewska

U osób starszych regularne spacery poprawiają nie tylko wydolność fizyczną, ale także istotnie wpływają na pracę mózgu i systemu nerwowego. Seniorzy uczestniczący w tych zajęciach odczuwają mniej różnych dolegliwości, wykazują lepszą kondycję psychiczną, a także mogą pochwalić się zwiększonym komfortem życia. A to, co dzieje się z sercem i układem krążenia, to już prawdziwa rewolucja. Trasy spacerów wynoszą od 6 do10 km. Średni poziom intensywności.

Zdrowy kręgosłup z elementami ćwiczeń oddechowych

Izabela Łukowiak, Patrycja Góreczna

Zajęcia polegają na ćwiczeniach wzmacniających i rozciągających mięśnie i inne struktury stabilizujące kręgosłup oraz na poprawie przepływu krwi i chłonki w jego rejonie. Zajęcia są odpowiednie dla każdego, w każdym wieku i przy każdym poziomie aktywności fizycznej.

Ciekawi Świata

Wykładowcy CN Experyment

Seria zajęć w Centrum Nauki Experyment w formie wykładowo-warsztatowej. Zajęcia raz w miesiącu.

English Book Club

Anida Kosińska-Woźniak

Book Club (Angielski Klub Książki). Każde spotkanie będzie dotyczyło innej książki.  Pierwsza dyskusja będzie o powieści „Forest Gump”. Rozmowy o książkach będą swobodne i inspirujące do…kolejnych rozmów. Oczywiście po angielsku.
(Spotkania raz w miesiącu)

Jak nawiązać nić porozumienia

Wanda Strzyżewska

Mediacje indywidualne. 
Członkowie Fundacji w przyjaznej atmosferze, na zasadach poufności, bezstronności i neutralności, będą mogli indywidualnie porozmawiać z mediatorem na temat możliwości ewentualnych rozwiązań i zakończenia zaistniałego konfliktu.

Kultura i sztuka Rosji

Larysa Suchodolskaya - Tomczak

Podczas zajęć uczestnicy poznają kulturę i sztukę Rosji, znane osobistości, zabytkowe miejsca i słynne utwory muzyczne. Przykładowa tematyka wykładów: „Anna German – biografia, twórczość”, „Rola piosenki w kulturze i na estradzie”; „Edyta Piecha - biografia, wkład w rozwój estrady rosyjskiej”; „Bułat Okudżawa”; „W. Wysocki – biografia, twórczość”; „Kinematografia rosyjska”; „Kantor – rewolucja w malarstwie”. Omawiane będą również tematy zasugerowane przez słuchaczy.

Moje podróże

Czesława Witt

Podczas zajęć uczestnicy będą podróżować palcem po mapie. „Odwiedzą” dalekie kraje, nierzadko te najbardziej egzotyczne (Australia, Nowa Zelandia, Japonia). Wysłuchają relacji z fascynujących podroży wykładowcy.

Podologia - dolegliwości stóp i paznokci

Liliana Southwell

Wykłady z fizjoterapeutką
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak zapobiegać postępom i nawrotom chorób stóp i paznokci, jak walczyć z różnymi dolegliwościami i odzyskać dawną sprawność fizyczną. Jakie ćwiczenia stosować, czym się kierować przy wyborze sprzętu ortopedycznego. Na te i wiele innych pytań odpowie dyplomowana i doświadczona fizjoterapeutka.

Podróże po Bałkanach

Katarzyna Skała

Co łączy Tatry z chorwackim Adriatykiem? Gdzie odbywa się najbardziej szalony festiwal w Europie? Bez czego nie wyobrażają sobie życia mieszkańcy Bałkanów? Odpowiedź na te i szereg innych pytań znajdziecie Państwo podczas zajęć zatytułowanych „Niezwykła Słowiańszczyzna”. W ramach cyklu prowadzący zajęcia doktoranci z Uniwersytetu Gdańskiego pragną przybliżyć słuchaczom zarówno kulturę, tradycje i zwyczaje krajów słowiańskich, jak i opowiedzieć o miejscach wartych odwiedzenia, zarekomendować najciekawszą literaturę czy filmy z regionu oraz podyskutować o bieżących wydarzeniach. Szczególna uwaga skupiona będzie na Słowianach Południowych, a więc krajach takich jak Chorwacja, Serbia czy Bośnia i Hercegowina, ale z pewnością znajdą się również informacje o sąsiadach z Ukrainy czy Rosji, a nawet rodzinne akcenty. Zapraszamy na wspólną podróż po niezwykłej Słowiańszczyźnie!

Podróże po Niderlandach (Holandii)

Maria Wojak

W związku z planowaną przez Fly wycieczką do HOLANDII, prowadząca postanowiła zachęcić Seniorów do odwiedzenia tego pięknego kraju. Na każdym wykładzie pokazywać będzie i omawiać najciekawsze miejsca, które należałoby zobaczyć. Oczywiście, uwaga skupiona będzie na symbolach holenderskich,...a więc na wiatrakach, tulipanach, serach, kanałach, rowerach i na przekazywaniu  doświadczeń prowadzącej zdobytych w ciągu  20- letniego  pobytu w mieście GRONINGEN.
(Spotkania co 2 tygodnie)

Porozmawiajmy o prawie

Marek Lesiński

Prowadzący szczególny uwagę zwróci na tematykę prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na ustawę o gospodarce nieruchomościami. Omówione zostaną również podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego, prawa spadkowego, dziedziczenia), karnego, administracyjnego. Poza tym w formie dyskusji będzie omawiana tematyka zasugerowana przez słuchaczy. 
(Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie)

Prawo na co dzień

Tomasz Zienowicz

Adwokat, doktor nauk prawnych i specjalista z zakresu publicznego prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego, omówi takie zagadnienia jak: prawo spadkowe, prawo konsumenckie, odszkodowania, darowizny oraz tematy zgłoszone przez słuchaczy.

Prawosławie

Jan Siedlik

Podczas wykładów popularnonaukowych uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia dotyczące prawosławia. Oglądają film na dany temat, dowiadują się o aktualnych wydarzeniach z życia współczesnego prawosławia, słuchają śpiewu cerkiewnego oraz zgłębiają tajniki sztuki ikonopisarstwa.

Psychologia poznawcza

Elżbieta Piasecka

Kontynuacja poziomu I
Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej. Zdobędą informacje na takie tematy jak: żywioły, typy charakterów, emocje, osobowość, asertywność. Będą również testy rysunkowe i testy psychogeometryczne.

Psychologia poznawcza

Elżbieta Piasecka

Kontynuacja - poziom II
Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej. Zdobywają informacje na takie tematy jak: żywioły, typy charakterów, emocje, osobowość, asertywność. Będą również testy rysunkowe i testy psychogeometryczne.

Socjologia współczesności

Sylwia Przybyszewska

Zajęcia mają na celu pobudzenie dialogu oraz rozszerzenie wiedzy na tematy związane z otaczającą nas rzeczywistością. Rozpoczynają się od tematów silnie powiązanych z zainteresowaniami oraz zawodową specjalizacją prowadzącej, czyli rynkiem pracy. 

Spacerki po Trójmieście

Roman Mroczkowski

„Spacerki po Trójmieście” z licencjonowanym przewodnikiem 
Fundacja FLY stworzyła swoim seniorom możliwość poznawania świata, Polski, ale także najbliższej okolicy. Temu celowi służą „Spacerki po Trójmieście”. Raz w miesiącu uczestnicy udają się z Panem Romanem Mroczkowskim – licencjonowanym przewodnikiem, na zwiedzanie Trójmiasta. Trasy spacerów uwzględniają nie tylko najbardziej znane w naszym regionie miejsca turystyczne, ale również te mniej odwiedzane przez turystów, a jednak warte poznania.

Spotkanie z Biblią

Jan Siedlik

Jak czytać i interpretować Biblię? Czy proroctwa biblijne spełniają się na przestrzeni dziejów? Czy wydarzenia opisane w Biblii znajdują potwierdzenie w odkryciach archeologicznych i wiedzy naukowej? Na takie pytania uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedzi podczas zajęć.

Teozofia

Elżbieta Piasecka

Zajęcia dla osób kontynuujących spotkania odbywać się będą co 2 tygodnie.
Zapotrzebowanie na te zajęcia zgłosili Prowadzącej słuchacze innych jej zajęć. Uczestnicy poznają dzieje nurtu religijno-filozoficznego, jakim jest w Europie teozofia oraz jej tezy. Zagłębią się w energetyczną budowę człowieka, z aurą i czakrami. Przekonają się, w jaki sposób idee teozoficzne przeniknęły do masowej świadomości.

Wierzący inaczej

Jan Siedlik

Polska, chociaż w większości wyznania katolickiego, zawsze była gościnna dla Wierzących Inaczej - Żydów, Tatarów, Ewangelików... Oni to wnosili i nadal wnoszą - choć są w mniejszości - duży wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Rzeczpospolitej. Dlatego warto poznać ich wiarę, obrzędy i zwyczaje. Serdecznie zapraszamy.
(Zajęcia w II i IV piątek miesiąca)

Wokół Morza Śródziemnego śladami Półksiężyca, Krzyża, mitów greckich i legionów rzymskich

Jacek Woliński

Zajęcia odbywają się w formie pokazu slajdów z wgranym komentarzem autorskim i podkładem muzycznym.
Temat stanowi zamknięty cykl około 25 godzinnych pokazów bazujących na podróżach i wycieczkach autorów do krajów basenu Morza Śródziemnego. Nie są to jednak tylko wrażenia i zdjęcia pokazujące piękno odwiedzanych miejsc, bowiem autorów interesuje bardziej kontekst sytuacyjny i historyczny – wzajemne oddziaływanie na siebie istniejących w tym rejonie kultur, a przede wszystkim największych religii – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Na zajęciach pokazywane będą kraje i rejony, gdzie styk tych elementów najbardziej się uwidacznia, a które autorzy mieli szczęście odwiedzić; - Izrael, Tunezja, Maroko, południowa część płw. Iberyjskiego, Sycylia, Malta, część wysp greckich, Turcja.

Zdrowie w naszych rękach

Joanna Porada

Zdrowie w naszych rękach - jak o nie dbać, jak dbać o to coś, co najcenniejszego mamy....okiem mikrobiologa, mamy czterech synów, autorki książki pt. "Aloes-Japonia -Asia" oraz artykułów o  zdrowiu na podstawie ekstraktu NATURY w medycznym magazynie pt. ”Harmonia”.

Ziołolecznictwo

Dorota Grądzka

Zaprezentowane zostaną właściwości prozdrowotne ziół. Omówione zostanie BHP korzystania z preparatów ziołowych. Będą miały miejsce wyjścia w teren w celu rozpoznawania ziół. Dlaczego warto na te zajęcia przychodzić? Uczestnicy dobrze się bawią, omawiając jednocześnie ważne dla zdrowia kwestie. Ponadto mogą nauczyć się, jak sobie pomagać bez odwiedzania apteki.

 

Język angielski

Anida Kosińska-Woźniak

kontynuacja

Język angielski

Barbara Stachowiak

kontynuacja (średniozaawansowany)

 Język angielski

Grażyna Kliszcz

Średniozaawansowany

Język angielski

Magdalena Samulak

Podstawowy i średniozaawansowany,

Język angielski

Stanisław Pakura

podstawowy

Język francuski

Dorota Łabieniec-Brzeska

kontynuacja

Język hiszpański

Anida Kosińska-Woźniak

kontynuacja

Język hiszpański

Joanna Kolubińska

kontynuacja

Język niderlandzki (holenderski)

Maria Wojak

podstawowy

Język niemiecki

Gerard Kaptur

kontynuacja (podstawowy i zaawansowany)

Język rosyjski

Elżbieta Skupińska-Dybek

kontynuacja

Język włoski

Dorota Fedorowicz

kontynuacja

Język włoski

Monika Czarnecka

konwersacje

 

Aktualności

Wycieczka jednodniowa "Słowińcy - zamknięta historia"08 August 2022

Przypominamy, że 10.08.2022 (środa) wyjeżdżamy na wspaniałą wycieczkę jednodniową pt. Słowińcy - zamknięta historia. Zbiórka o godz. 7.15 (stanowisko nr...

Czytaj więcej...
Wielki Dzień Pszczół - pamiętaj o żółtym elemencie stroju08 August 2022

Dzisiaj, 8 sierpnia, obchodzimy w Polsce Wielki Dzień Pszczół. Wielki Dzień Pszczół to inicjatywa, która ma chronić pszczoły przed wyginięciem....

Czytaj więcej...
Odwiedź galerię zdjęć04 August 2022

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nowych albumów w galerii zdjęć z ostatnich wycieczek. Są fotki ze spływu kajakowego, jednodniowej wycieczki do...

Czytaj więcej...
Rzuć wszystko, jedź w Bieszczady!03 August 2022

Niepowtarzalna okazja, bo mamy DWA OSTATNIE miejsca na wycieczkę w Bieszczady !!! Wycieczka dla Seniorów, ale dozwolona już od 55+....

Czytaj więcej...
Jesienne wycieczki z Fundacją FLY03 August 2022

Zapraszamy na jesienne wycieczki z Fundacją FLY: U stóp Karkonoszy (11-16 września, 6 dni, cena 1675 zł), Wrocław love (5-8...

Czytaj więcej...
Informacje o wyjeździe na najbliższe wycieczki jednodniowe01 August 2022

Przypominamy, że w tym tygodniu mamy dwie wycieczki jednodniowe. W środę 03.08.2022 r. - Magiczne Zakątki Pomorza -Ustka i Dolina...

Czytaj więcej...
103 numer "Gdyńskiego IKS-a"26 July 2022

Zapraszamy do lektury sierpniowego numeru "gazety do czytania" "dla Seniorów i Ich Rodzin", czyli naszego miesięcznika. Już dzisiaj numer dostępny...

Czytaj więcej...
Fotorelacja z wycieczki na Górny Śląsk24 July 2022

Właśnie wróciliśmy z premierowej wycieczki na Górny Śląsk. Powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni, to nic nie powiedzieć! Poznaliśmy nie tylko jak...

Czytaj więcej...
Dodatkowa wycieczka jednodniowa15 July 2022

Sa podróże małe i duże... Na koniec wakacji, bo 31. sierpnia, zapraszamy na jednodniową wycieczkę w Bory Tucholskie - do...

Czytaj więcej...

Nasze działania

Uniwersytet III Wieku

Wykłady, lektoraty, zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania, rekreacja ruchowa, warsztaty nowoczesnych technologii... Jest nas ponad 1600 osób!

WEJDŹ ŚMIAŁO

Turystyka Senioralna

Wycieczki krajowe i zagraniczne. Jednodniowe, weekendowe albo kilkudniowe. Zaplanowane z myślą o Seniorach... Nie biegamy, zwiedzamy! Ciekawe programy i wszystko w cenie!

SPRAWDŹ

Rehabilitacja

Ruch to podstawa zdrowia. Zapraszamy na zajęcia kinezyterapii (leczenia ruchem) indywidualnie i w grupach. Gimnastyka, masaże, laser. Pod troskliwą opieką fizjoterapeutów 

ZAPISZ SIĘ

Klub Młodzieżowy FLY

Regularne korepetycje  dla gdyńskiej młodzieży z niezamożnych rodzin - uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i I klas szkół średnich. Indywidualna praca z wolontariuszami.

PRZYŁĄCZ SIĘ

Czytamy Razem

Pomoc uczniom kl.I-III zagrożonym dysleksją rozwojową, prowadzona metodami aktywnego czytania. Projekt realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji

ZOBACZ WIĘCEJ

Miesięcznik"Gdyński IKS"

Gazeta do czytania - dla Seniorów i ich rodzin. Tworzona przez wolontarystyczny zespół pasjonatów. Ukazuje się od 2013 roku w nakładzie 10.000 egz. we wszystkich dzielnicach Gdyni!

CZYTAJ

Sklep Charytatywny 

"Z głębokiej szuflady"

Działa od 2013 roku . Przyjmowane od Państwa zbędne przedmioty - nowe lub w dobrym stanie - są sprzedawane za symboliczne kwoty. Dzięki temu organizowana jest pomoc w nauce i rozwoju młodzieży z niezamożnych gdyńskich rodzin.

JAK TO DZIAŁA?

Program Partnerski

To baza firm szczególnie przyjaznych seniorom. Partnerzy są promowani w naszym środowisku (miesięcznik IKS, strona www, media społecznościowe, ulotki). Rabaty u naszych Partnerów można uzyskać wyłącznie na podstawie aktualnej, imiennej legitymacji Fundacji Fly.

DOŁĄCZ!

Wolontariat

Jeżeli chcesz pomagać innym, to z nami w Fundacji możesz to robić na 1000 sposobów. Całą nasza działalność opiera się na wolontariacie. Każdy znajdzie tu możliwości dla siebie. Najważniejsze, że chcesz... Zobacz w jaki sposób dołączyć do wolontariuszy FLY!

NIE CZEKAJ!

O Fundacji FLY...

Fundacja założona w czerwcu 2012 roku. Powstała z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pierwszą grupą, na rzecz której działa Fundacja, są osoby kończące aktywność zawodową, czyli „starsza młodzież”. Drugą grupą, do której dociera Fundacja jest gdyńska młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, którą wspieramy poprzez przez organizację pomocy w nauce, regularnych korepetycji, zajęć pozalekcyjnych i opieki świetlicowej w ramach Klubu Młodzieżowego. Fundusze na jego działanie pozyskujemy dzięki Sklepikowi Charytatywnemu  Naszą działalność opieramy na wolontariacie Cele Fundacji wspiera ponad 300 wolontariuszy.

Statut

Zarząd Fundacji

Nasze projekty

Kontakt

W czasie pandemii COVID-19 wspierają nas

Dofinansowanie najmu pomieszczeń na działalność Fundacji FLY w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 w terminie od 27-04-2020 r. do 30-09-2020 r.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Chcesz dotrzeć do Seniorów?
Reklamuj się
w Fundacji FLY!

Więcej

Copyright © Fundacja FLY 2012-2022