Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Czas trwania projektu: od 01.05.2021 do 31.12.2021

Czas trwania projektu: od 01.03.2014 do 31.12.2014

Założenia:

Projekt dot. organizacji zajęć i warszt. edukacyjnych, artystycznych, hobbystycznych, komputerowych oraz rekreacyjno-ruchowych dla osób starszych oraz stworzenie możliwości aktywnego udziału w kulturze (udział w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, wystawach, zwiedzaniu muzeów, wycieczki edukacyjne), w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia starszych mieszk. Gdyni przez zaktywizowanie ich do udziału w bogatej ofercie zajęć.

Czas trwania projektu: od 01.07.2013 do 31.12.2013

Założenia:

Projekt dotyczy organizacji zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych, mieszkańców Gdyni przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat.

Czas trwania projektu: od 01.10.2012 do 30.06.2013

Założenia:

Projekt dotyczy organizacji w roku akademickim 2012/2013 zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat.

Czas trwania projektu: 
od 2012 do 2017 roku

Założenia: 
Z inicjatywy grupy seniorów we wrześniu 2012r. przy Fundacji FLY powołano do życia klub charytatywny Y’s Men’s Club Gdynia. Jego celem jest wspieranie działań na rzecz gdyńskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Pierwszą inicjatywą Klubu był udział w 21. Finale WOŚP. Dzięki zaangażowaniu jego członków zebrano ponad 12.000 zł.

Czas trwania projektu: od 2013 roku

Założenia:

Klub młodzieżowy FLY jest inicjatywą mającą na celu wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin przez organizację pomocy w nauce, regularne korepetycje, zajęcia pozalekcyjne i opiekę świetlicową. W ramach działalności klubu, zapraszamy młodzież do spędzenia czasu przez udział w

Czas trwania projektu: od 2012

Realizacja:

W 2012 i 2013 Fundacja zorganizowała cykl tygodniowych wycieczek służących poznaniu ludzi, kultury, historii, religii i przyrody wschodnich rejonów naszego kraju – Podlasia, Roztocza i Podkarpacia. W czterech wycieczkach udział wzięło 200 osób. Poznanie nieznanych zakątków kraju albo powrót do korzeni to dwa główne powody, dla których gdynianie, głównie starsi, podejmują trud tych wycieczek.

Copyright © Fundacja FLY 2012-2022